تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

پژوهش حاضر به وضعیت استناد در مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات «دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی»، طی سال‌های 1374 تا 1384 می‌پردازد. هدف پژوهش بررسی الگوهای رفتار استنادی فارغ‌التحصیلان و ویژگی‌های استفاده از منابع اطلاعاتی در کارهای تحقیقی آنان است. روش تحقیق، تجزیه و تحلیل استنادی است. 8 عنوان پایان‌نامه در رشته ارتباطات 1118 استناد دارند. کتاب‌ها با 658 استناد (58/9 درصد) بیشترین استناد را دارند. متوسط استناد برای هر پایان‌نامه 139/75 است. توزیع زبانی استنادها نشان می‌دهد بیشترین منابع استنادشده به زبان فارسی است. نیم‌عمر متوسط کل منابع در این رشته 11 سال و دو ماه می‌باشد. در این پژوهش پربسامدترین کتاب روش تحقیق در محتوای مطبوعات، و پربسامدترین مؤلف معتمدنژاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of communication PhD theses of the Social Sciences and Communication Faculty of Allameh Tabatabaei University

نویسنده [English]

  • Z. Haddad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • half-life of resourdes
  • Bradford's Law
  • PhD thesis
  • citations analysis