بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - شمال

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مشخص کردن وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مقایسه این وضعیت با استانداردهای موجود است. روش پژوهش، پیمایشی – ارزشیابی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه 35 باب کتابخانه است که با مراجعه مستقیم به تک‌تک این کتابخانه‌ها، اطلاعات گردآوری شده و سپس یافته‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد کتابخانه‌های مورد پژوهش از نظر ساختمان، فضا، تجهیزات دیداری – شنیداری، و وسایل و تجهیزات با استانداردهای موجود فاصله دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the condition of buildings and facilities of libraries of the Tehran Municipality Cultural and Arts Organization based on existing standards

نویسندگان [English]

  • A. Mahmoodi 1
  • Z. Mirhoseini 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • building
  • facilities
  • Standards
  • Tehran Municipality Cultural and Arts Organization