بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از مجلات لاتین مرتبط با رشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور شیراز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و رفتاری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور از مجلات لاتین مرتبط با رشته انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. انجام شد. نتایج پژوهش 50/5 درصد افراد نقش مجلات لاتین را در تبادل علم و اندیشه بسیار مهم می‌دانند. از نظر میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از نشریات لاتین 40/2 درصد با بیشترین میزان در مواقع مورد نیاز از مجلات لاتین رشته خود استفاده می‌کنند و در حقیقت زمان خاصی را برای استفاده از این مجلات مشخص نکرده‌اند. 51/4 درصد پاسخگویان از مجلات لاتین در جهت انجام پروژه‌های کلاسی استفاده می‌کنند. 38/7 درصد قالب الکترونیک مجلات را ترجیح داده‌اند. بنابراین، تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری به قالب الکترونیکی مجلات بیشتر است. همچنین 66/3 درصد از پاسخگویان فرمت پی.دی.اف را انتخاب نموده‌اند. در مورد نحوه دسترسی جامعه مورد مطالعه، اشتراک دانشگاهی با 85/3 درصد رایج‌ترین شکل دسترسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به نشریات لاتین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the extent to which graduate students of library and information science are familiar with and use non-Persian journals related to the field

نویسندگان [English]

  • R. Alijani 1
  • N. Karami 2
  • N. Zera'atkar 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information science
  • graduate students
  • non-Persian journals