بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف وب‌سایت‌های کتاب‌های داستانی تمام‌متن کودکان می‌باشد. برای این منظور، به ارزیابی 30 وب‌سایت کتاب‌های داستانی انگلیسی زبان، که به‌صورت رایگان برای کودکان طراحی شده‌اند پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع کاربردی، به‌شکل «نمونه‌گیری در دسترس» می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه تنظیم‌شده براساس دو معیار محتوا و ظاهری وب‌سایت‌ها و ویژگی‌های کتاب‌های داستان است. برای تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. 11/5 استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سایت‌ها در معیار محتوایی در مقوله‌های اعتبار، دامنه یا پوشش، پیوندها یا لینک‌ها، صحت و درستی اطلاعات، شیوه نگارش، قابلیت دسترسی و کارآیی، و روزآمد بودن 98 درصد از معیارها؛ در معیار ظاهری و ساختار سایت 96 درصد؛ و در معیار ویژگی‌های داستان‌های موجود در سایت 20 درصد از معیارها را رعایت کرده‌اند. طراحان به دو مورد نخست توجه بیشتری داشته‌اند، ولی در معیار ویژگی‌های داستان هنوز ضعیف‌اند. در نتیجه، برای طراحی وب‌سایت‌های کتاب‌های داستانی تمام‌متن کودکان که براساس ضوابط و ویژگی‌های فرهنگی کودکان ایرانی ایجاد می‌شوند، باید به این معیارها توجه بیشتری شود. در آخر، برای طراحی هرچه بهتر این وب‌سایت‌ها، پیشنهاد و الگویی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of free full-text children's books English websites

نویسندگان [English]

  • A. Mo'arefzadeh 1
  • A. shahshojaei 2
  • Kh. Hamidpour 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website
  • english language
  • full text story books
  • Evaluation
  • free sites
  • Children