نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانة مرکزی و مدرس گروه کتابداری دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

دنیای اطلاعات و ارتباطات همواره با جهش‌های غیرمنتظره‌ای روبه‌رو بوده است. وب 2، همگام با پیشرفت‌های صورت گرفته، دریچه‌ای رو به امکان تعامل و همکاری با کاربر را برای کتابخانه‌ها متجلی ساخت. در تعامل با وب 2، کتابخانة 2 به‌عنوان رویکردی نوین برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری نرم‌افزارهای اجتماعی در امور کتابخانه‌ها و حرکت به‌سوی کتابخانه‌های بدون دیوار به‌وجود آمد و پایة فهرستنویسی 2 را در تقارن با نرم‌افزارهای جدید بنا نهاد. فهرستنویسی 2، نگرش به کاربر به‌عنوان مشاور و همکار در تمامی امور کتابخانه است. این پژوهش با نظری به نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، به‌عنوان ابزاری برای فهرستنویسی، به تأثیر دنیای 2 در امر فهرستنویسی پرداخته و نرم‌افزار «انوویتیو» را به عنوان نمادی در فهرستنویسی 2 به اجمال معرفی کرده است. این نرم‌افزار کاربرمحور امکان تغییر ساختار و تسهیل تعامل کتابخانه/ کاربر را توسط کاربران کتابخانه فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library softwares and cataloguing in World 2.0: A sample of a library 2.0 soft ware

نویسندگان [English]

  • O. Tajedini 1
  • A. Moosavi 2
چکیده [English]

The world of information and communications has always faced unexpected changes.
Web 2.0 opened a new window to libraries for cooperation and interaction with
users. Library 2.0 which definitely involves elements taken from Web 2.0 emerged
as a new approach for using communication and information technologies and social
softwares in library affairs and moving towards libraries without walls. It created
the basis for Cataloguing 2.0 in association with new applications. Cataloguing 2.0
considers the user as a counselor and an assistant in all library affairs. This research
discusses library software as a tool for cataloguing, then examines the influence of
World 2.0 on cataloguing and gives a brief introduction of a software called "innovative"
as a symbol of Cataloguing 2.0. This user-centered software provides the
possibility for changing its structure and facilitates user-library interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative
  • World 2.0
  • Web 2.0
  • cataloguing
  • Cataloguing 2.0
  • Library 2.0
  • library soft wares