مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و مدرس گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور ارومیه

2 دانشجوی دورة دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات

چکیده

گسترش روزافزون منابع اطلاعات علمی، باعث گرایش متخصصان اطلاعات به فشرده‌گویی و استفاده از راهکارهای آسان‌سازی جست‌وجوی اطلاعات شده است. در این بین، نمایه‌سازی یکی از باصرفه‌ترین راه‌های میانبر جهت رسیدن به اطلاعات است. در بین روش‌های بی‌شمار نمایه‌سازی که هریک دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند، نمایه‌سازی خودکار یکی از روش‌هایی است که علاوه بر جست‌وجوپذیر نمودن اطلاعات موجود، باعث افزایش توان آدمی در برابر پدیدة انفجار اطلاعات و افزایش بی‌وقفة داده‌ها، به‌خصوص در قالب الکترونیکی شده است. با پیشرفت و تکامل نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار در افزایش سرعت فرایند نمایه‌سازی، تلفیق راهکارهای نمایه‌سازی خودکار و دستی، و کاهش زمان و هزینه‌ها اقبال و گرایش مدیران پایگاه‌های اطلاعاتی را جهت استفاده از این فناوری‌ها بیش از بیش افزایش داده است. این مقاله شامل درآمدی بر نمایه‌سازی خودکار و ارائة نظرات متخصصان در قالب بحث کوتاهی در مقایسة ضمنی دو روش نمایه‌سازی خودکار و دستی و در پایان معرفی جامع نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار و نحوة عملکرد آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automatic indexing and common softwares: a review

نویسندگان [English]

  • A. Doulani 1
  • M. Farhadpour 2
چکیده [English]

The continuing proliferation of scientific information resources has made information
specialists explore methods for information compression and the facilitation of
information seeking. Indexing is one of the economical shortcut paths for access to information. Among numerous methods of indexing each has its own advantages
and disadvantages, automatic indexing is one of the methods which not only makes
available information searchable but also expands the capabilities of people in the
age of information explosion and continuous growth of information especially in
electronic format. The advancement and evolution of automatic indexing software,
enhancing the process of indexing, merging the methods of manual and automatic
indexing and reducing time and cost have made managers of databases eager to use
technologies more and more. This paper gives an introduction to automatic indexing
along with a presentation of expert viewpoints about the implicit comparison
between the two methods of indexing (automatic and manual). Then follows a comprehensive
introduction to automatic indexing software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • automatic indexing
  • manual indexing
  • indexing soft wares
  • Information retrieval