مروری بر متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در ایران بین سال‌های 1348- 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی از جمله شیوه‌های نوین سازماندهی اطلاعات می‌باشند که با گسترش روزافزون مجراهای تولید اطلاعات و نیز لزوم افزایش سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات تولیدشده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند. درباره نمایه‌سازی و چکیده نویسی منابع زیادی به‌منظور رفع موانع نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی منتشر شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و بررسی جامع آثار فارسی موجود از جمله کتاب، پایان‌نامه، و مقاله است که از ابتدای طرح مبحث نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران چاپ و منتشر شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد در ایران نخستین نوشته‌های فارسی در حوزه نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در اوایل دهه 1350 منتشر شدند و بیشترین و برجسته‌ترین آثار این حوزه در دهه 1380 منتشر شدند. همچنین در طول 4 دهه‌ای که از طرح بحث نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در ایران می‌گذرد، آثار موجود در این حوزه اعم از کتاب و مقاله، بیشتر تألیفی هستند و بیشترین این آثار، به نمایه‌سازی و جنبه‌های مختلف آن اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the literature of indexing and abstracting in Iran (1969-2008)

نویسندگان [English]

  • M. Nowkarizi 1
  • Sh. Yari 2
چکیده [English]

Indexing and abstracting are the new methods of information organization. They are
of high importance considering the growing development of channels of information
production and also the necessity of enhancing speed and precision of access
to information that has been produced. There are a large number of resources about
indexing and abstracting which have been published to clarify the methods. The
present paper aims to comprehensively analyze and evaluate Persian works about
indexing and abstracting: books, dissertations and articles which have been published
in the field of library and information science in Iran. The results show that
the first Persian writings in the field of indexing and abstracting were published in
the 1970s and the most dominant works of this field were published in the 2000s.
Also for this four decade period examining indexing and abstracting in Iran, most
of the published works of this field (books and articles) are compilation (not translation)
mainly about indexing and its different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstracting
  • Indexing
  • Articles
  • Dissertations
  • Persian printed books