بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پیشینه‌های کتابشناختی پایگاه نسخ خطی خانه کتاب از نظر مطابقت با استانداردها و قواعد فهرستنویسی مورد تأیید و استفاده کتابخانه ملی ایران است. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که به‌صورت پیمایش تحلیلی و با استفاده از سیاهه وارسی به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات صورت گرفته است. درک اینکه فهرستنویسان نسخ خطی تا چه میزان خود را ملزم به رعایت قوانین فهرستنویسی می‌دانند، می‌تواند در رسیدن به دیدگاه صحیحی از وضعیت موجود در حوزة فهرستنویسی نسخ خطی کمک شایانی باشد. یافته‌ها حاکی از عدم توجه فهرستنویسان به عناصر کتابشناختی محل تألیف، شرح پدیدآورندگان و شناسه‌های افزوده می‌باشد به‌طوری که در هیچ‌یک از پیشنه‌های مورد بررسی اطلاعاتی برای عناصر مذکور درج نشده است. همچنین یافته‌ها نشان از بالاترین میزان انطباق (96 درصد) با قوانین در عنصر زبان و پایین‌ترین (95/6 درصد) آن در عنصر پدیدآور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the extent to which bibliographic records available in the database of manuscripts of Khane-ye Ketab follow cataloguing rules

نویسندگان [English]

  • M. Khoshbakht 1
  • F. Khosravi 2
چکیده [English]

This research aims to evaluate bibliographic records available at the database of
manuscripts of the Khane-ye Ketab in terms of conformity with cataloguing rules
approved and used by National Library of Iran. This research is an applied one and
the methodology is an analytical survey in which a checklist has been used as a tool
for data collecting. The more cataloguers of manuscripts follow the cataloguing rules
the better will be the quality of manuscript cataloguing. The findings indicate that the
cataloguers do not care about the bibliographic elements such as place of compilation,
statement of responsibility and added entries. As there is no information for the
mentioned elements in each of the evaluated records. Also the results show that the
highest conformity with cataloguing rules is in the language element at 96 percent
while the lowest is in the statement of responsibility which is 95/6 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • cataloguing
  • Bibliographic Records
  • bibliographic elements
  • manuscripts
  • cataloguing rules
  • the databank of manuscripts