آر.دی.اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

یکی از مشکلاتی که موتورهای کاوش همواره با آن مواجه بوده‌اند، تطبیق واژه به واژة عبارت پرسش کاربر با مدارک موجود در پایگاه اطلاعاتی موتور کاوش است که منجر به عدم بازیابی همة مدارک مرتبط و نیز بازیابی تعداد زیادی از مدارک نامرتبط می‌گردد. در پاسخ به این نقطه ضعف، وب معنایی به‌وجود آمده است که از تطبیق صرف واژه‌ها فراتر رفته و جست‌وجو را براساس موضوع،‌ ارتباط میان داده‌ها، نوع داده‌ها، و کیفیت‌های دیگر انجام می‌دهد. این مقاله پس از توصیفی از وب معنایی، به نحوة عملکرد آن پرداخته و با تمرکز ویژه بر هستی‌شناسی‌ها،که از اجزای اصلی وب معنایی بوده و برای انطباق معانی و مفاهیم در آن به‌کار گرفته می‌شوند، مفروضاتی را برمی‌شمارد که در باب پرسش و پاسخ در وب معنایی وجود دارد. همچنین در این مقاله به معرفی چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف.، که از اجزای وب معنایی بوده و هدف آن ایجاد مکانیسمی برای توصیف منابع و اسناد اینترنتی است،‌ پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

R.D.F.: A model for resource description in semantic web

نویسنده [English]

  • E. Yousefi Rad
چکیده [English]

One of the problems search engines have always faced with is matching the search
query word-by-word with available documents in the search engine database. This
leads to retrieving a large number of irrelevant documents and not retrieving all relevant
documents. As a response to this weakness, the concept of “semantic web” has
appeared which not only matches the terms but also searches according to: topicality,
relationships among data, type of data, and other qualities. This article presents
a description of semantic web followed by reference to its function with special
emphasis on the “ontologies” which are the main components of semantic web applied
for both meaning and concept matching. Then some issues are examined in the
format of response and request which arise in semantic web. In addition Resource
Description Framework (R.D.F), one of the components of semantic web, is discussed
.It aims to establish a mechanism for the description of internet documents
and resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic Web
  • web ontology
  • resource description framework
  • web organizing