پیایندها در آینه واسپاری قانونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

10.30484/nastinfo.2020.2597.1982

چکیده

چکیده:
هدف: سنجش میزان تعهد و عمل به التزام‌های قانونی واسپاری از لحاظ وضعیت واسپاری پیایندها براساس محل نشر، نوع مؤسسه و نوع نشریه در یک بازة زمانی دهساله (1387-1396).
روش: پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و از نوع کاربردی است. به این منظور، کلیه پیایندهای چاپی که طی سال‌های 1387 تا 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر دریافت کرده اند و پیایندهای واسپاری شده و ثبت شده بر روی سرور مرکزی بانک کتابشناسی کتابخانه ملی در برنامه رسا طی سال‌های 1387 – 1396 مد نظر قرار گرفت.
یافته‌ها: در این دوره ده ساله 29530 عنوان پیایند در سامانه رسانه‌های کشور ثبت شده است. 10846 عنوان آنها در کتابشناسی کتابخانه ملی موجود بود. از عناوین مشترک در دو سامانه نزدیک 54 درصد به کتابخانه ملی واسپاری نشده‌اند. از کل پیایندهای منتشر شده نزدیک به 55 درصد به کتابخانه ملی واسپاری نشده‌ است.
نتیجه گیری: میزان پایبندی به مصوبات و قوانین واسپاری بین ناشران و نهادهای مسئول را کمتر از 50 درصد است.
کلیدواژه‌ها: واسپاری قانونی، پیایندها، نشریات ادواری، کتابخانه ملی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Serials in the mirror legal deposit

نویسندگان [English]

  • Rahim Ghasemi 1
  • Narges Neshat 2
  • Dariush Alimohammadi 3
  • E. Afshar 4
2 Head of LIS Research Group
3 Faculty Member, Kharazmi University
4 Faculty member
چکیده [English]

Objective: To evaluate the amount of commitment and pay attention to the legal deposit obligations of outsourcing and in this regard to consider the following sub-objectives: Legal deposit status based on the place of publication, type of institution and type of publication over a period of ten years (2008-2008).
Method: The research method is applied survey.
Results: The cumulative titles of the sequels in this ten-year period in the country's media system were 29530 titles, of which 10 thousand 846 titles have been shared with the bibliographic titles of the National Library. Among the common titles in these two systems, 46.39% of them have not been delivered to the National Library. Of the total number of published files, 54.85% of them have not been submitted to the National Library.
Conclusion: More than half of the publications published in the country have not been transferred and the commitment and adherence to the approvals and transfer laws between publishers and responsible institutions is low.
Keywords: Legal deposit, Serials, Periodicals, National Library

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal deposit
  • Serials
  • Periodicals
  • National Library