کشف مؤلفه‌های کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.30484/nastinfo.2020.2478.1936

چکیده

 
هدف: کشف مؤلفه‌های کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل هدف این پژوهش است.
روش: پس از بررسی و پالایش 1709 مقاله مرتبط در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی انتشاریافته بین سال‌‌های 2000 تا 2019، شانزده مقاله انتخاب و از درون آن‌ها 31 مؤلفه شناسایی و با نرم‌‌افزار CMA2 و رویکرد اندازه اثر کوهن تحلیل شد.
یافته‌ها: اندازة اثر مسـتقل و ترکیبـی همه مؤلفه‌ها به غیر از انتشار یافته‌های علمی، معنادار و قابـل قبـول است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه زیرساخت‌های فیزیکی (83/0)، بالاترین اندازة اثر است. روحیه علمی استادان (78/0) و اعتماد به نفس (75/0) در رتبه‌های بعد قرار دارند.
نتیجه‌گیری: برای تقویت کسب‌وکار کارآفرینانه در میان فارغ‌التحصیلان در رشته باید متغیرهای فوق را در تدوین و اجرای برنامه‌ها به‌کارگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Entrepreneurial Business in the LIS Professions: A meta Analysis

نویسندگان [English]

  • M. Kardan Neshati 1
  • M. Ghiasi 2
  • S. A.A. Razavi 2
1 PhD Candidate, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran,
چکیده [English]

Objective: To explore future components of entrepreneurial business research in information science with a meta-analytical approach.
Methodology: 1709 LIS journals articles on the topic published between 2000 and 2019 were reviewed. Sixteen were selected for meta-analysis. A total of 31 components were identified. CMA2 software and Cohen's effect size approach were used for data analysis.
Finedings: The single and combined effect size of all components were significant. Physical infrastructure showed the highest effect size (0.83). Scientific morale of the educators (0.78) and "Self Confidence" (0.75) were in the next ranks.
Conclusion: In order to enhance entrepreneurship business among LIS graduates, the above variables should be considered in desing and implementing programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Business
  • Information and knowledge retrieval tendency
  • meta-analysis
اباذری، محمدرضا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1397). ارائه الگوی مفهومی کارآفرینی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی بر اساس مؤلفه­های انگیزشی(روان‌شناختی)، صلاحیتی و حمایتی. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، 4 (14): 57-79. 10.22054/JKS.2018.34645.1194
اباذری، محمدرضا؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1395). ویژگی‌های حمایتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و کشف رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر ویژگی‌های حمایتی کارآفرینی آنان. دانش‌شناسی، 9 (33)، 7-16.
امین بیدختی، علی اکبر؛ رستگار، عباسعلی؛ نامنی، احمد. (1394). آینده‌پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور؛ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۲۱ (۳) :۳۱-۵۵.
حیدری، غلامرضا؛ خادمی‌زاده، شهناز؛ سقائی‌طلب، مرضیه (1394). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی موانع کارآفرینی در رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی. مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی، 2 (4): 48-61.
دلاور، علی (1384).روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
صابری، محمدکریم (1396). کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی: یک تحلیل عاملی اکتشافی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, 28(3), 29-45.
صفوی، زینب؛ مرادی، خدیجه (1392). چالش­ها و موانع ترغیب دانش آموختگان رشته کتابداری واطلاع‌رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال­زایی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،2 (2): 29 -54.
قنادی­نژاد، فرزانه؛ حیدری، غلامرضا (1397). شناسایی و تحلیل موضوعات پژوهشی کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته. پژوهشنامه کتابداری واطلاع رسانی، 8 (2): 39-62. https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.65041
کاظمی،راضیه؛ سیفی، لیلی (1398). نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30 (2): 39-57. 10.30484/NASTINFO.2019.2324
محمدی، امین؛ مرجانی، سیدعباس (1393). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). پژوهشنامه کتابداری و اطلا ع‌رسانی، 1 (4): 168– 153. https://doi.org/10.22067/riis.v4i1.17546
 
Amidu, G., & Umaru, I.M. (2016). Repositioning of Entrepreneurship Education for Entrepreneurial Success of Library and Information Science Students. A Study of Nasarawa State Polytechnic Lafia , Nigeria.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (Seconded). Hillsdale, N J: Lawrence Erlbaum Associates.
Crumpton, M. and Bird, N. (2019), Educating the Entrepreneurial Librarian, Supporting Entrepreneurship and Innovation (Advances in Library Administration and Organization, Vol. 40), Emerald Publishing Limited, pp. 169-182. https://doi.org/10.1108/S0732-067120190000040011
Faulkner, A.E. (2018), Entrepreneurship resources in US public libraries:website analysis, Reference Services Review, 46 (1), pp. 69-90.
Gindling, T. H., & Newhouse, D. (2014). Self-employment in the developing world. World Development, 56.
Howit, D. & Cramer, D. (2009). Introduction to Statistics in Psycology. Translated by Pashasharifi, H.; Najafi Zand, J.; Mirhashemi, M.; Sharifi, N. & Manavipour, D., Tehran, Sokhan Press.
Ibrahim, N & Mas’ud, A. (2016). Moderating role of entrepreneurial orientation on the relationship between entrepreneurial skills, environmental factors and Jennings, D. F. (1994). Multiple perspectives of entrepreneurship: Text, readings, and cases (53-57). South-Western Pub.Doi: 10.5267/j.msl.2016.1.005  
Kavoura, A. and Andersson, T. (2016), Applying Delphi method for strategic design of social entrepreneurship, Library Review, Vol. 65 No. 3, pp. 185-205. https://doi.org/10.1108/LR-06-2015-0062
Leonard, E., & Clementson, B. (2012). Business librarians and entrepreneurship: Innovation trends and characteristics. New Review of Information Networking, 17(1), 1-21. https://doi.org/10.1080/13614576.2012.671715.
Premand ,P.,Brodman, S.,Almeida, R., , Grun, R., Barouni, M. (2016). Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment Among University Graduates, World Development, 77 : 311–327. DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.08.028
Toane, C., & Figueiredo, R. (2018). Toward core competencies for entrepreneurship librarians. Journal of Business & Finance Librarianship, 23(1), 35-62. https://doi.org/10.1080/08963568.2018.1448675
Ugwu, F., & Ezeani, C. N. (2012). Evaluation of entrepreneurship awareness and skills among LIS students in universities in South East Nigeria. Library Philosophy and Practice, 2 (2), 1-14.