ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: شناسایی نقاط قوت و ضعف مجلات و کمک به‌ ارتقای کیفیت آنها و سازگاری با معیارهای آیین‌نامه جدید و نشان‌دادن کاستی‌ها و ایرادهای آیین‌نامه ذکرشده.
روش‌شناسی: 10 مجله فارسی‌ تائیدشده وزارت عتف از وبگاه کمیسیون بررسی نشریات انتخاب و با استفاده از سیاهه‌ وارسی پژوهشگرساخته ارزیابی شده است. طیف امتیازدهی شامل 50 معیار در هشت گروه: 1) عنوان، 2) سردبیر، 3) گروه دبیران، 4) قالب نشریه، 5) ویژگی‌های ظاهری مجلات، 6) ویراستاری ساختاری، 7) نویسندگان، و 8) سایر بوده است.
یافته‌ها: مجلات 86% از معیارهای آیین‌نامه را رعایت کرده‌اند. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با کسب 90/26 امتیاز از 100 بالاترین رتبه و پس از آن پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات و پژوهشنامه علم‌سنجی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Journals of the Knowledge and Information Science Field based on Regulations on Determining the Credibility of the Iranian Scientific Journals

نویسندگان [English]

  • M. CheshmehSohrabi 1
  • R. Dehkhodaei 2
1 Associate professor, Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. Student, Knowledge and Information Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Considering the importance and role of scientific journals in advancing science and also the issue of determining the credibility of journals in scientific societies, the present study evaluates prestigious journals in the field of knowledge and information science based on the criteria of new regulations on determining the credibility of the country's scientific journals. The research approach is quantitative and its type is evaluative. Ten Persian journals approved by the Ministry of Science, Research, and Technology in the mentioned field from the website of the Commission for the Review of Periodicals were selected and reviewed. To collect the data, a researcher-made checklist was used with a range of different scores including 50 criteria in eight groups: 1) title, 2) editor-in-chief, 3) editors group, 4) journal format, 5) external features of journals, 6) structural editing, 7) authors, and 8) other criteria. The final results of the research indicate that 86% of the criteria of the mentioned regulation are observed in knowledge and information science journals. The results also reveal that the National Studies on Librarianship and Information Organization with a score of 90.26 out of 100 points has the highest rank, followed by the Iranian Journal of Information Processing and Management and Scientometrics Research Journal. The results of this study will help the managers and editorial board of the surveyed journals to identify the strengths and weaknesses of the journal and try to improve its quality and its compatibility with the criteria of new regulations on determining the credibility of the country's scientific journals. Furthermore, the results of this research revealed some shortcomings and problems of the mentioned regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journals
  • Evaluation
  • Knowledge and information science
  • Regulation on determining the credibility of the country's scientific journals
  • journal publishing standards
ابراهیمی میلاجردی، زینب؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1393). مطالعه کمی و کیفی مقالات فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی از سال 1387-1391. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20 (3)، 423-445.
اردلان‌افتخاری، سامیه؛ چشمه‌سهرابی، مظفر (1389). ارزیابی کمی و کیفی نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی از بهار 1377 تا بهار 1387. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13 (3)، 53-84.
اکبرین، حسام‌الدین؛ باهنر، علیرضا؛ نکویی جهرمی، امیدعلی؛ و شریفی، حمید (1390). ارزیابی روش‌شناسی مطالعات تجربی منتشرشده در مجله علمی- پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در مدت 10 سال (1978-1387). اپیدمیولوژی ایران، 7 (1)، 1-6.
ایزدی، عبدالرضا؛ امیرپور، زمینه (1393). رعایت استانداردهای نشر موسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25 (3)، 93-109.
بیدگلی، سیدمحمودسادات؛ جمالو، محمد (1398). رعایت استانداردهای نشر مؤسسۀ بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی رشتۀ تاریخ. تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، 29 (23)، 159-184.
ثالثی، محمود؛ مقری، امیرحسین؛ محمدی، احسان؛ یکانی‌نژاد، میرسعید؛ و قنبری، علی (1396). ارزیابی کیفیت چاپ مقالات کارآزمایی بالینی چاپ‌شده در مجله طب نظامی، طی سالهای ۹۴-۷۸. طب نظامی، 19 (2)، 106-125.
رضائیان، محسن؛ هادوی، مریم؛ باختر، مرضیه؛ داودی سالستانی، امیر؛ و کریمیان، مهرناز (1393). ارزیابی کیفیت مجلات فارسی و انگلیسی زبان مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1390: موفقیت‌ها و چالش‌ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13 (2)، 163-174.
ستوده، هاجر؛ رزمجو، فاطمه؛ و زارع، لیلا (1388). ارزیابی چگونگی معرفی مجلات علمی- پژوهشی ایران در اینترنت براساس استانداردهای بین‌المللی: با تأکید بر ویژگی‌های مؤثر بر نمایانی مجلات علمی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12 (4)، 205-228.
 سلطانی، محمدرضا؛ خوشبین، امیررضا (1395). تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه مدیریت اسلامی (14 شماره). فصلنامه مدیریت اسلامی، 24 (3)، 191-215.
صبوری، علی‌اکبر (1384). ارزیابی مجلات ایرانی فهرست‌شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI). رهیافت، 15 (36)،  52-62.
علی‌نژاد چمازتکی، فاطمه؛ میر‌حق جولنگرودی، سعیده (1394). ارزیابی و سنجش مقالات مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی طی سال‌های 1389-1393 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 19 (4)، 329-344.
فتح‌آبادی، جلیل (1389). کندوکاو در یک دهه انتشار مقالات فصلنامه تعلیم و تربیت در قلمرو روانشناسی تربیتی (88 – 1379). تعلیم و تربیت،26 (3)، 33-69.
کتابی، سعیده؛ شیخ ابومسعودی، علی (1394). ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 12 (3)، 317-327.
گیلوری، عباس؛ شهمیرزادی، طیبه؛ یوسفی، احمد؛ بشیری، جواد؛ و کولائیان، فردین (1390). مجله‌های فارسی حوزه کشاورزی و استاندارد: میزان همخوانی مجله‌های علمی - پژوهـشی فارسـی کـشاورزی بـا استانداردهای نشر مؤسسة بین‌المللی ایـزو. پـردازش و مـدیریت اطلاعـات، 26(4)، 1045-1066.
مقدم متقی، امیر؛ قلیچ‌پاسه، آشور؛ و باوان‌پوری، مسعود (1395). بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم‌سنجی. لسان مبین، 8 (26)، 129-145.
میررضایی، محمد؛ شکاری، تقی؛ حسن‌لاریجانی، حجت‌اله؛ میررضایی، نعیمه (1395). بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386-1391). دانش و تندرستی، 11 (2)، 44-53.
نوری‌افکند، آذر؛ مطلبی، داریوش؛ و علیپور حافظی، مهدی (1392). ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس ابزار ارزیابی کیفیت (WQET). نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2 (3)، 1-12.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور. (1390). آیین‌نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشور. بازیابی 25 شهریور 1398، از https://rppc.msrt.ir/fa
Cokley, K., and Caldwell, L. (2001). Content analysis of the journal of Black Psychology (1985-1999). Journal of Black Psychology, 27 (4), 424-438.
Kovendi, D. (1975). La presentation des revues de documentation, la bibliotheconomie et d'archives et les normes de l'ISO. UNESCO Bulletin for Libraries, 29 (4), 221-235.
Koufogiannakis, D., Crumley, E., & Slater, L. (2004). A content analysis of librarianship research. Journal of Information Science, 30 (3), 227-239.
Lopez, C., and Emilio, D. (1999). ISO standards for the presentation of scientific periodicals: Little known and little used by Spanish biomedical journals. Journal of Documentation, 55 (3), 288-309.
Shoegle, C., & Stock, W. G. (2004). Impact and relevance of LIS journals: a scientometric analysis of international and German language LIS journals. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55 (13), 1155-1168.