مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.30484/nastinfo.2019.2261.1870

چکیده

هدف: مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های کنگره، بریتانیا، کتابخانه‌های ملی استرالیا، اسپانیا، سوئیس، کانادا، و ژاپن با استاندارد ایزو ۲۸۱۱۸.
روش‌شناسی: داده‌ها از شاخص‌های عملکرد 7 کتابخانه ملی گردآوری و مؤلفه‌های آنها طبق استاندارد ایزو 28118 دسته‌بندی و با این استاندارد مطابقت داده شد.
یافته‌ها: کتابخانه‌های ملی در بُعدهای دسترس‌پذیری منابع: کاربرد، دسترس‌پذیری خدمات: دیجیتالی‌کردن، دسترس‌پذیری خدمات: دسترسی سریع و آسان، و ایجاد مجموعه ملی بیشترین شاخص‌ها را تعریف کرده‌اند دسترس‌پذیری در شرایط حاضر برای آنها بیش از واسپاری اهمیت دارد. همچنین در بُعدهای ارائه خدمات مرجع، حفظ و نگهداری مجموعه، توسعه، مدیریت کارآمد، و دسترس‌پذیری خدمات: فهرست‌نویسی، شاخص‌های کمتری تعریف کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: ایزو 28118 با مقتضیات کتابخانه‌های ملی تناسب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Libraries’ Performance Indicators vs ISO28118

نویسندگان [English]

  • E. Hassanzadeh 1
  • F. Osareh 2
  • F. Khosravi 3
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Sciecne, Shahid Chamran University
2 Professor, Knowledge and Information Sciecne, Shahid Chamran University
3 Associate Professor, National Library and Archives of Iran
چکیده [English]

Purpose: Examines compatibility of seven national libraries’ performance indicators (PIs) against ISO 28118 standard.
Methodology: The PIs of Library of Congress, National Library of Australia, National Diet Library, Library and Archives Canada, British Library, National Library of France, Swiss National Library, National Library of Spain were obtained by e-mail and grouped according to ISO 28118.
Findings: The national libraries have developed more PIs with regard to accessibility to resources and services, digitalization, developing a national collection, accordingly. It seems that accessibility is even more important for them than their depository mandate.
Conclustion: ISO 28118 standard is compatible with requirements of national libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National libraries
  • performance indicators
  • ISO28118
حریری، نجلا؛ صراف‌پور، سحر (1393). ارایه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن. دانش‌شناسی، 7 (27)، 31-42.
زابلی، صدیقه؛ سلیمانی‌نژاد، عادل؛ و زابلی، روح‌اله (1394). ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان براساس مدل امتیازی متوازن. پژوهش‌های سلامت محور، 1 (1)، ‌47-59.
کتابی، سعیده؛ میراحمدی، سیدمحمدرضا؛ و کریم‌پورآذر، آسیه (1390). ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌ها توسط تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه های عمومی ، 17 (1)، 9-28.
موذن، منیره؛ مطلبی، داریوش؛ و وزیرپور کشمیری، مهردخت (1396). ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی شهر سمنان بر اساس استاندارد ایزو 11620. دانش‌شناسی، 10 (36)، 87-101.
Ambrožič, M., Jakac-Bizjak, V., & Mlekuš, Helena P. (2003, August). Performance evaluation in European National Libraries: State-of-the-Art. Paper presented at the World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, Berlin. Retrieved April 11, 2020, from https://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/024e-Ambrozic_Jakac-Bizjak_Mlekus.pdf
BritishLibrary annual report and accounts 2017/18. (2018). Retrieved August 21, 2019, from https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/about%20us/annual%20reports/45th%20annual%20report%202017-18.pdf
Hunter, D. (2009). Development of strategic performance information at the National Library of Scotland. Performance Measurement and Metrics, 10 (2) , 142-150.
International organization for standardization. (2009). ISO/TR 28118: Information and documentation – performance indicators for national libraries. Retrieved April 11, 2020, from https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:tr:28118:ed-1:v1:en
Library and Archives Canada 2017-18  Departmental Results Report. (n.d.). Retrieved August 21, 2019, from http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/departmental-results-reports/2017-18-DRR/Documents/drr-2017-2018-eng.pdf
National Diet Library (NDL), Japon. (2018). Retrieved August 21, 2019, from https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/evaluation/pdf/evaluation_frame_h30.pdf
National Library of Australia, 2017-18CORPORATE PLAN: Covering reporting periods 2017-18 to 2020-21. (n.d.). Retrieved August 21, 2019, from https://www.nla.gov.au/sites/default/files/nla_corporate_plan_2017-18_final.pdf
National LibraryofFrance. (n.d.). Retrieved August 21, 2019, fromhttp://www.bnf.fr/documents/contrat_performance.pdf
National Library of Spain. (2018). Retrieved August 21, 2019, from http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/LaBNE/Transparencia/Institucional/Informe_indicadores_2017.pdf
Poll, R. (2008, August). Quality Indicators for National Libraries: the new standard. Paper presented at the World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Québec, Canada. Retrieved April 11, 2020, from https://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/160-Poll-en.pdf
Stanley, T., & Killick, S. (2009). Library Performance Measurement in the UK and Ireland., Washington: Association of Research Libraries.
Swiss National Library. (n.d.).Retrieved August 21, 2019, from https://www.nb.admin.ch/snl/en/home.html
Zawiyah Baba, D., & Abdul Shakor, R. (2003, August). Performance indicators for national libraries in Asia/Oceania: Preliminary proposals based on survey of Asia/Oceania libraries. Paper presented at the World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, Berlin. Retrieved April 11, 2020, from https://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/025e-Baba_Shukor.pdf