رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (مرکز ساری)

چکیده

در مقالة حاضر دربارة مواد غیرکتابی به‌خصوص فناوری‌های جدید قابل استفاده در کتابداری و کتابخانه بحث می‌گردد. بی‌شک، عصر اطلاعات به دلیل همین فناوری‌ها نظیر کامپیوتر و لوح‌های فشردة عصر اطلاعات نام گرفته است. همین ابزار و آلات غیرکتابی ظهور انفجار اطلاعات را خبر داده‌اند. اکنون با این سؤال مواجهیم که خودکارسازی کتابخانه‌ها و استفاده از فناوری‌های الکترونیکی و اثربخشی‌های آنها بر اطلاع‌رسانی و تأثیر آنها در امر اطلاع‌رسانی چالش است یا فرصت؟ راه‌های مواجهه با تنش‌های روان‌شناختی در مسیر کامپیوتری کردن کتابخانه نیز بررسی گردیده و با بررسی مراکزی که قابلیت خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارند برخی از فواید این فناوری‌های جدید را مورد بحث قرار داده‌ایم. در ادامه به این نتیجه رسیده‌ایم که باید به سوی این فناوری‌ها رفت و از ظرفیت‌های عمدة آنها بهره برد؛ لذا دربارة خرید و تهیة آنها، نیازها، حمایت، و پشتیبانی و  قسمت‌های مهم این وسایل هم بحث نموده‌‌ایم. درهمین زمینه، فاکتورهای خرید و انتخاب نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و اجرای نرم‌افزارها و ملاک‌های آنها نیز بحث گردیده و در نهایت بحث از شبکه‌های رایانه‌ای و بزرگراه‌های اطلاعاتی نیز انجام مقاله حاضر را رقم زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New approaches of libraries to non-book technologies

نویسنده [English]

  • A. Hajiha
چکیده [English]

Today, two new technologies have mostly influenced libraries and information centers: information
technology and communication technology. The most important characteristic
of information technology is the application of computers and library software in libraries.
In this research the advantages and disadvantages of library automation, the influence
of electronic technologies on information, measurement criteria for library software and
the method of selecting and purchasing them have been debated and evaluated. The most
significant measurement criteria for library software are the capability of applying Persian
script and language, security system, the capability of using library software, reliability,
preservation and development of the software, along with flexibility and cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • communication technology
  • library automation
  • library soft ware