گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی استان لرستان

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی در زمینة کتابداری و اطلاع‌رسانی است، تاکنون 9 دوره از همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شده است. کلیۀ مقالاتی که در کتاب مجموعه مقالات همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گردآوری شده است، به‌عنوان جامعة این تحقیق انتخاب شده که تعداد آنها 118 مورد می باشد. در این پژوهش، روش تحلیل محتوا برای استخراج داده‌ها به‌کارگرفته شده است و مواردی همچون تعداد نویسندگان مقالات، سمت، مدرک تحصیلی، جنسیت، تعداد استنادات فارسی و لاتین، تعداد صفحات، روش تحقیق، و توزیع جغرافیائی مورد ارزیابی کمّی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد محققان بیش از اندازه بر پژوهش‌های کاربردی تکیه دارند. تکنیک دلفی، پژوهش کیفی، پژوهش تاریخی، پژوهش تجربی، اقدام پژوهی، تحلیل سیستم، مصاحبة گروهی متمرکز، تحلیل محتوا، و کتابداری تطبیقی از جمله روش‌هایی است که نویسندگان در تدوین پژوهش خود کمتر مورد استفاده قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Decade of Library Conferences at Iran's Organisation for Management andPlanning: A Report from Inside

نویسندگان [English]

  • A. Jowkar 1
  • M. Abdollahi 2
1 Faculty member at University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Institute for Public Libraries of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper analyzes and evaluates research activities in the field of library and information science. The Congress of Librarians of the Organization of Management and Planning has been held for nine times. All the papers included in the book entitled the proceedings of the congress of librarians of the organization of management and planning were selected as the study population (118 in total). The methodology of this research was content analysis. Also some variables quantitatively taken into account were the number of the authors, the responsibility of the author, level of education, sex, number of Persian and foreign citations, number of pages, methodology of research and geographical distribution. Findings showed that researchers mainly focused on applied researches. The least used methodologies used by authors are: Delphi technique, qualitative research, historical research, system analysis, focus group, center interview, content analysis and comparative librarianship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Library and information science
  • Content Analysis