گزارش: تأملی بر نقشه راه اعتبارسنجی آثار پژوهشی: راهکاری برای نگارش صحیح علمی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Report: a Reflection on the Map of Research Works Validation: a Method for Proper Scientific Writing

نویسنده [English]

  • Z. Abbasian
MA of Library and Information Science, Shahid Beheshti University of Medical Science
بیدختی، حسین؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1390). ارزیابی منابع اطلاعاتی پزشکی مبتنی‌بر شواهد براساس میزان پاسخ‌دهی به پرسش‌های بالینی. مدیریت سلامت، 14 (44)، 81-86.
حری، عباس (1390). اخلاق انتشارات علمی. شیراز: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.
حیدری، غلام (1384). معیارهای ارزیابی منابع الکترونیکی با تأکید بر وب‌سایت‌ها. علوم اطلاع‌رسانی، 20 (3 و 4)، 17-32.
خسروی، فریبرز (1381). تساهل در پژوهش. فصلنامه کتاب، 13 (1)، 9-11.
عصاره، فریده (1381). معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی. فصلنامه کتاب، 13 (1)، 62-73.
عمرانی، سیدابراهیم (1386). شاخص‌های جدید علم‌سنجی و مقایسه پایگاه‌های وبگاه علوم و اسکوپوس و گوگل اسکولار. رهیافت، 39، 47-55.
کرمی، لیلا؛ پیرحقی، میترا؛ و صبوری، علی‌اکبر (1394). شاخص‌های مرسوم و جدید در علم‌سنجی. نشاء علم، 6 (1)، 6-13.
نشاط، نرگس (1387). دنیای آشوب‌زده اطلاعات: ملغمه‌ای از اطلاعات سلبی و ایجابی. اطلاع‌شناسی، 5 و 6 (20 و 21)، 21-42.
نشاط، نرگس (1390). در جستجوی معنا: رهیافتی معناشناختی در علم اطلاعات. تهران: کتابدار.
محسنی، حمید (1386). مجموعه‌سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران: کتابدار.
میرزابیگی، مهدیه؛ صنعت‌جو، اعظم؛ و دیانی، محمدحسین (1391). بررسی میزان استفاده از عناصر منبع (عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک‌شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2 (2)، 119-136.
Barry, C. L., Schamber, L. (1998). Users' criteria for relevance evaluation: a cross-situational comparison. Information Processing & Management, 34 (2/3), 219-236.
Dadkhah, M., & Maliszewski, T. (2015). Hijacked journals - threats and challenges to countries' scientific ranking. International Journal of Technology Enhanced Learning, 7 (3), 281-288.
Evaluating sources: Evaluation criteria for seeking relevant, useful and accurate information. (n.d.). Retrieved April 20, 2017, from http://www.write.com/writing-guides/research-writing/research-process/evaluating-sources-seeking-relevant-useful-and-acurate-information/
Evaluating sources. (n.d.). Retrieved April 20, 2017, from http://www.pcc.edu/library/research/evaluating/evaluating-sources/
Harvard Guide to Using Sources: a publication of the Harvard college writing program. (n.d.). Retrieved April 20, 2017, from http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&tabgroupid=icb.tabgroup107786
Journal citation ranking and quartile scores. (n.d.). Retrieved April 22, 2017, from https://researchassessment.fbk.eu/quartile_score
Katz, W. A. (1992). Introduction to reference work (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
Searle, J. R. (1969). Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University. Retrieved August 29, 2017, from https://books.google.com/ books?id=t3_WhfknvF0C&pg=PA33&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
Smith, A. G. (1997). Testing the surf: Criteria for evaluating internet information resources. The Public-Access Computer Systems Review, 8 (3), 5-23.
Portland Community College. PCC library. (n.d.). Evaluating sources. Retrieved April 20, 2017, from http://www.pcc.edu/library/research/evaluating/evaluating-sources
Wager, E., Barbour, V., Yentis, S., & Kleinert, S. (2009). Retraction guideline. Retrieved April 23, 2017, from https://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf