کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، مدیر دفتر ارتباطات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

جامعة اطلاعاتی، محصول توسعة گستردة فناوری اطلاعات و ارتباطات است و جامعه‌ای چندوجهی است که در آن تمامی سطوح نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات، در این جامعه، در بستر پژوهش به‌دست می‌آید، کاربران، نیازهای اطلاعاتی جدیدی را مطرح می‌کنند، وظایف و نقش کتابخانه‌ها به‌تدریج متحول می‌شود و مشاغل جدید اطلاعاتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد، به‌طوری‌که نقش‌ها و مهارت‌های سنتی کتابداران با مهارت‌های جدیدی جایگزین می‌گردد و کتابداران به بهبود مهارت‌های شغلی خود، همگام با تغییرات فناوری، می¬پردازند. مقالة حاضر، ضمن معرفی جامعة اطلاعاتی و ویژگی‌های آن، به بررسی رویکرد شغلی آن می‌پردازد و با معرفی کسب و کارهای جدید، که «َابرشغل» نامیده شده‌اند، به نقش و شغل کتابداران آینده (ابرشغل‌های کتابداری) می‌پردازد و به ویژگی‌های شغلی آنها، در آینده‌ای نه چندان دور، اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Librarians in the Information Society of Tomorrow

نویسندگان [English]

  • Sh. Moradi 1
  • N. Haji Azizi 2
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Iranian Research Institute for Information Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

An information society is the result of the development of information and communication technologies. It is a multi-faceted society in which all members are in need of information. In this society information is acquired by research. Users face new information needs. The objectives and roles of libraries have gradually changed. New information professions acquire high significance and the traditional roles and skills of librarians will be replaced by new skills. Therefore they attempt to promote their professional skills based on the changes of the technologies. This paper explains the information society and its features and evaluates professional approaches to it. Then introduces new jobs entitled hyperjobs. The role of librarians in the future and their professional specifications in the near future are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information society
  • profession
  • hyperjobs
  • Librarians