سخن نخست: حاکمیت کدام اطلاعات؟

نویسنده

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Editorial note

نویسنده [English]

  • Narges Neshat
Head of LIS Research Group