خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد کتابداری مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

امروزه، آموزش الکترونیکی در ایران، به یکی از انواع تحصیلات رسمی تبدیل شده است و هر سال دانشگاه‌های بیشتری گام به این عرصة نوظهور می‌گذارند. با گسترش مؤسسات آموزش الکترونیکی در کشور، توجه افراد به روش‌های تدریس در چنین محیط‌هایی معطوف شده است و توجه بسیار اندکی به فراهم‌آوری خدمات کتابخانه‌ای و منابع اطلاعاتی به دانشجویان شاغل به تحصیل در این دوره‌ها شده است. از این رو، یکی از بزرگ‌ترین موانعی که فراروی برنامه‌های آموزش مجازی قرار دارد، فقدان خدمات و تسهیلات کتابخانه‌ای است. هدف پژوهش حاضر، تبیین اهمیت طراحی سیستم‌های کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی در برنامه‌های آموزش الکترونیکی است. جامعة پژوهش حاضر را دانشجویان دوره‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز تشکیل می‌دهند. روش پژوهش پیمایشی است و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل نشان داد 3/78 درصد از جامعۀ پژوهش معتقدند خدمات کتابخانه‌ای به‌عنوان یکی از نظام‌های پشتیبانی در آموزش مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library Service: the Missing Link inElectronic Educational Programs in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Khasseh 1
  • N. Karami 2
1 Faculty Member at Payame Noor University, Sowme'e Sara Branch, Mazandaran, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Today electronic education is considered as one of the kinds of formal education in Iran. Annually more and more universities hold their educational courses virtually with the advancement of the institutes of electronic education in the country. Most people pay special attention to teaching methods in virtual world but they don’t pay enough attention to library services and to providing students with information resources. Hence one of the greatest barriers to virtual education is the lack of library facilities and services. This paper debates the importance of designing library and information systems for electronic educational programs. The study population is the students of electronic courses in the University of Shiraz. The methodology was survey research and the data collecting tool was a questionnaire. Findings of the research showed that 78.3 percent of the study population believed that library services were of high importance as one of the decision support systems in virtual education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic education
  • virtual education
  • Libraries and information centers
  • Library resources
  • Information resources
  • University of Shiraz