آسیب‌شناسی انگلیسی‌نویسی مآخذ فارسی در مقالات و چالش‌های آن در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف: آسیب‌شناسی منابع فارسی که به‌صورت انگلیسی نوشته می‌شوند در نظام جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی ایرانی.
روش‌شناسی: با رویکرد ترکیبی از طریق دو روش تحلیل‌محتوا و پیمایش 30 نشریه علمی پژوهشی از سه حوزه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد از سال 1384 تا 1394که یک شماره از آنها دارای منابع انگلیسی‌نویسی شده بودند انتخاب و با مطالعه طولی و روش‌های آمار توصیفی داده‌های به‌دست آمده تحلیل شد.
یافته‌ها: اشکال‌های اساسی در زمینه انگلیسی‌نویسی (فینگلیش) در چهار مقوله نام و نام خانوادگی، عنوان مقاله، سال نشر، و عنوان نشریه اتفاق می‌افتد. عمده مشکلات ناشی از اشتباه نوشتن نام و نام خانوادگی، تبدیل کردن سال شمسی به میلادی و ترجمه ناقص عنوان مقالات، و کوته‌نوشت عنوان مجلات است.
نتیجه‌گیری: منابع انگلیسی‌نویسی‌شده فارسی سبب افزایش زمان بازیابی، کاهش دقت، نیافتن منبع اطلاعاتی، و کاهش ضریب تأثیر در پایگاه‌های اطلاعاتی ایرانی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Survey Transliteration of Persian Articles’ References in Iranian Journal Databases

نویسندگان [English]

  • Z. Abazari 1
  • M. Askari Sarkaleh 2
  • S. Shahbazi 3
1 Associate Professor and Faculty Member, knowledge and Information Science of Tehran shomal Branch of Islamic Azad University.
2 Young Researchers and Elite Club. North Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 coach Azad University of Boroujerd
چکیده [English]

Purpose: To investigate Persian references of Persian articles transliterated into Latin available in Iranian journal databases.
Methodology: Content analysis and survey among 30 selected journals of Iran Ministry of Science, Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education and Islamic Azad University between 2005 and 2015. Only issues having references transliterated into Latin were studied and analysed using descriptive statistics.
Results: Mistakes in transliteration into Latin are seen in writing name and family name, article title, date of publication and journal name. The wrong transliteration of author names, mistakes in converting dates from Solar to Georgian calendar, incomplete article title and wrong abbreviations of journal title are the main mistakes.
Conclusion: Transliteration of Persian references into Latin causes increase in retrieval time, less accuracy, failure in finding the resources and reduction of impact factor in Iranian journal databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finglish Persian sources
  • search for resources
  • network search
  • network citation impact factor
آقاجانلو، امیر (1387). تحلیل استنادی: کارکردها، ظرفیت‌ها، تعریف‌ها. پژوهش و حوزه، 36 (۴)، 72-94.

جانقربانی، محسن (1384). عامل اثر گذار (Impact Factor): عامل اثر گذار چیست؟. پژوهش در پزشکی، ۲ (2)،117-121.

حری، عباس (1389). جایی در جریان علم جهانی. کتاب ماه کلیات، 154 (۱۰)، 20-21.

خسروی، عبدالرسول؛ فتاحی، رحمت‌الله (1389). تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های استنادی وبی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26 (2)،199-122.

ریزان، مهناز (1388). مروری بر تحلیل استنادی و گزارش استنادی مجله‌ها و کاربرد آن در انتخاب نشریات لاتین. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه سابق)، ۵۸ (3)، 131-147.

صابری، محمدکریم؛ محمداسماعیل، صدیقه؛ و شاه‌شجاعی، علی (1387). استناد به منابع اینترنتی در مقالات علمی: چالش‌ها و راه‌کارها. اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، ۲ (۹)، 62-70.

فلیک، اووه (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی (هادی جلیلی، مترجم). تهران: نشر نی (نشر اثر اصلی ۱۹۵۶).

مهراد، جعفر؛ مقصودی‌دریه، رویا (1385). گزارش‌های استنادی نشریات فارسی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، ۷ (۱۳)، 101-120.

نوروزی، علیرضا (1393). انگلیسی‌نویسی مآخذ پارسی زبان در آثار علمی. شیراز: نامه‌ی پارسی.

Galinskaya, I., Gusev, V., Mescheryakova, & Shmatova, M. (2014). Measuring the impact of spelling errors on the quality of machine translation. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), May 26-31, (pp. 2683-2689). Iceland: European Language Resources Association (ELRA)

Jacso, P. (2004). Citation searching. Online Information Review, 28(6), 454-460.

Mikki, S. (2009). Google scholar compared to web of science : a literature review. Nordic journal of information literacy in higher education, 1 (1), 41-51.

Siegel, M. (2013). Authoring support for controlled language and machine translation. TC3, 3 (1), 49-60.

Taskin, Z., & Al, U. (2013). Institutional name confusion on citation indexes: the example of the names of Turkish hospitals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 544-550. Retrieved August 2, 2016, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813003820

Testa, J. (2008). The thomson scientific journal selection process. Contributions to Scince, 4 (1), 69-73. Doi: 10.2436/20.7010.01.37