تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت موجود نشریات علمی بین‌المللی است. جامعة مورد مطالعه، مجموعة نشریات گزارش‌های استنادی نشریاتِ  مؤسسة اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) در سال 2005 می‌باشد که بالغ بر 6088 نشریه است. در این مقاله، ضمن اشاره به تفاوت این نشریات با سایر نشریات آی.اس.آی.، سهم کشورها، ناشران، جایگاه مقالات علمی، و همچنین مقالات مروری، نوبت انتشار، دامنه تعداد مقالات، ضرایب تأثیر، و شاخص‌های آنی جامعة پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 38 درصد نشریات گزارش استنادی نشریات متعلق به ایالات متحده آمریکاست، بعد از این کشور سهم انگستان21 درصد، هلند 9 درصد، و آلمان 7 درصد است. ضریب تأثیر حدود نیمی از نشریات بین صفر تا یک و 75 درصد نشریات بین صفر تا دو است. شاخص آنی 94 درصد نشریات نیز در دامنة صفر تا یک قرار دارد. تعداد مقالات نشریات علمی از استاندارد خاصی تبعیت نمی‌کند. مقالات مروری3 درصد از کل مدارک نشریات را دربرمی¬گیرند. زبان غالب نشریات انگلیسی است و 65 درصد نشریات جِی.سی.آر. متعلق به 79 ناشر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the World'sBest Scholarly Journals

نویسندگان [English]

  • A. Gazni
  • S. Binesh
Research Educator at the Islamic World Science Citation Center; Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to evaluate the status of international scientific journals. The study population was a collection of the publications of Journal Citation Reports (JCR) published by the Institute for Scientific Information (ISI) in 2005 which is more than 6,088 journals. This paper explains the differences between the journals of the study population and journals of ISI. It then investigatespublishers, the status of scholarly papers and review articles, impression, range of the papers, impact factor and immediacy index of the journals assessed. The research showed that 30 percent of the journals of JCR belongs to the United States of America then follows England (21%), the Netherlands (9%) and Germany (7%). The impact factor of half of the journals is between 0 to 1 and 75% of the journals have an impact factor of 0 to 2. Immediacy index of 94% of the journals is between 0 to 1. The number of papers of the scholarly journals doesn’t follow a special standard. 3% of all the documents include review articles. English is the most frequently used language and.65% of the journals of JCR belong to 79 publishers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal Citation Reports (JCR)
  • Institute for Scientific Information (ISI)
  • impact factor
  • immediacy index
  • impression
  • publishers
  • Journals
  • publications