عصر دانش‌محوری و ضرورت تغییر شیوه‌های مدیریابی

نوع مقاله: یادداشت سردبیر

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Editorial Note

نویسنده [English]

  • A. Farajphahlou