به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی عرضة اطلاعات ادب پارسی در اینترنت است. برای این منظور، از  روش پیمایشی با رویکرد وب‌سنجی بهره گرفته شده است. معیارهایی که برای بررسی وضعیت این صفحات وب در نظر گرفته شده است عبارت‌اند از: فراوانی تارگاه‌ها [وب‌سایت‌ها]‌ی ادب پارسی، دوره، قالب متون ادبی، و زبان ارائة این متون و همچنین نوع محتوا و گسترة آن. یافته‌ها نشان می‌دهد که تارگاه‌های اختصاصی، در مقایسه با تارگاه‌های عمومی، تارگاه‌های ویژة ادبیات کلاسیک در مقایسه با ادبیات نو، و تارگاه‌های ویژة قالب نظم در برابر قالب نثر از فراوانی بیشتری برخوردار هستند. با آنکه بیشتر تارگاه‌های بازیابی شده به ارائة اطلاعات تمام‌متن می‌پردازند، اما با توجه به اندک بودن شمار تارگاه‌های ادب پارسی، بخش گسترده‌ای از متون ادب پارسی در این تارگاه‌ها پوشش داده نشده است. اجرای طرحی در جهت دیجیتالی کردن متون ادب پارسی و عرضة اینترنتی آنها می‌تواند یکی از راهکارهای بهبود این وضعیت باشد. در مجموع، شمار تارگاه‌های پیرامون ادب پارسی بسیار ناچیز برآورد می‌شود و این در حالی است که مقایسة یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های پژوهش منتشرنشده‌ای که در سال 83 به‌ همین منظور انجام شده بود، نشان از کاهش فراوانی تارگاه‌ها در سال 87 نسبت به سال 83 دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards Globalization of the Persian Literature: An Overview of PersianLiterature Websites in the Internet

نویسندگان [English]

  • H. Sotudeh 1
  • K. Rashidi 2
  • B. Pourhasan 2
1 Assistant Professor of Library and Infomation Science; Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Graduate Student in Library and Infomation Science; University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This research aims to evaluate the way of presenting information about Persian literature on the internet. To do this the method of survey with a webometrics approach was applied. The criteria used for evaluation of these web pages are: frequency of Persian literature websites, period, formats of literary texts, language, type of content and extension.
The findings show that the number of specialized websites is more than that of general ones; the number of websites about classical literature is more than modern literature and the websites about the format of verse are more compared with prose. Although most of the retrieved websites include full-text information, Persian literature is not included in these websites. Implementing a project to digitize Persian literary texts and their accessibility through the internet is one of the solutions for improving the status.
On the whole, the number of websites about Persian literature is very low. Comparison of the findings of this research with an unpublished one in 2004 indicates that the number of such websites decreased in 2008.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian literature
  • Websites