بررسی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانة دیجیتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانة مرکزی دانشگاه علامة طباطبائی

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به رسالت اصلی کتابخانه‌ها در برآوردن نیازهای اطلاعاتی کاربران، امروزه مدل‌های جدیدی برای طراحی کتابخانه‌ها درنظر گرفته می‌شود که در این میان، کتابخانه‌های دیجیتال جایگاه ویژه‌ای را در محیط مجازی اینترنت به خود اختصاص داده‌اند. این کتابخانه‌ها با داشتن قابلیت‌های بیشتر و پیشرفته‌تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر منابع اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده‌اند.
تحقیق حاضر درخصوص دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانۀ دیجیتال است. روش پژوهش پیمایشی  است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی شناخت و آگاهی خوبی نسبت به کتابخانة دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه‌ها مثبت است و با وجود  مشکلاتی که در تهیۀ بودجه و در مواردی ضعف امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد، اینگونه کتابخانه‌ها را ضروری می‌‌دانند. در این زمینه، اقداماتی در کتابخانه‌ها صورت گرفته است از جملۀ این موارد می‌توان به  اشتراک مجلات لاتین از طریق اینترنت و پیوسته و تهیۀ پایان‌نامه در قالب لوح فشرده اشاره نمود. همچنین، بیش از 50 درصد مدیران و کتابداران عدم آگاهی مدیران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، روزآمد نبودن دانش کتابداران، نداشتن تسلط بر زبان‌های خارجی، فقدان نیروی انسانی علوم رایانه‌ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، عدم وضوح قوانین مربوط به حق‌مؤلف، نبود تجهیزات لازم، فقدان امکانات مالی، و فقدان زیرساخت مخابراتی را در حد زیادی از موانع ایجاد کتابخانۀ دیجیتال می‌دانند. امکانات مخابراتی دانشگاه نیز از دیدگاه مدیران فناوری اطلاعات در حد متوسط ارزیابی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Viewpoints of Managers and Librarians ofLibraries of Allameh Tabatabaei University onDeveloping Digital Libraries

نویسندگان [English]

  • A. Fadaei 1
  • F. Nooshinfard 2
1 M.A. in Library and Information Science Librarian at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science Faculty member at Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the major role of libraries in meeting the information needs of their users today, new models are suggested for designing libraries, among which digital libraries have a special place. Such libraries, having more developed capabilities for information management, have an outstanding position among other information resources.
This research studied the viewpoints of managers and librarians of the libraries of Allameh Tabatabaei University about developing digital libraries. The research was carried out as a survey, questionnaires are used to collect information and SPSS utilized to analyze the data. Research findings show that the managers and librarians of the libraries of Allameh Tabatabaei University have a good understanding and awareness of digital libraries and a positive opinion about digitizing library resources. They believe in the necessity of such libraries despite the budgetary and facility constraints. Some measures have been taken in this regard, namely subscription to foreign journals through internet and preparing theses in the form of CDs. Furthermore, more than 50 percent of the managers and librarians believe that obstacles to the development of digital libraries include lack of awareness of managers, lack of specialist librarians, out-of-date knowledge of librarians, lack of fluency in foreign languages, lack of computer specialists, the improper position of libraries in administrative structures, lack of clear copyright laws, lack of required equipment, lack of financial facilities and lack of telecommunications infrastructures. The telecommunication facilities of the university are assessed to be at a medium level from the viewpoint of information technology managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital library
  • Librarians
  • managers
  • Allameh Tabatabaei University