نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‏رسانی و رئیس ادارة اطلاع‌رسانی پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی

2 عضو هیئت علمی و مدیر دانش و اطلاع‌رسانی پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده

امروزه، بسیاری از سازمان‏ها، مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه‏های فکری کارکنانشان به‏کارمی‏گیرند. این سازمان‏ها استقرار مدیریت دانش را به‏عنوان بخشی از راهبرد سازمان ضروری می‏دانند. پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی از سال 1379، با استقرار نظام مدیریت دانش در پژوهشکده، به ساماندهی دانش موجود در سازمان پرداخته است. در حال حاضر، ارائة گزارش‏های دوره‏ای در پژوهشکده به‏صورت یک فرهنگ سازمانی درآمده است. در این مقاله، علاوه بر ارائة تعاریفی از مدیریت دانش، روش اجرای مدیریت دانش و نقش کتابخانة تخصصی پژوهشکده در این فرایند بررسی شده است. در پایان، به مهارت‏های موردنیاز کتابداران این کتابخانه، برای ایفای نقش مؤثرتر در مدیریت دانش اشاره شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Special Libraries in Organizational Knowledge Management; (A Report of the Engineering Research Institute of Agricultural Jihad Ministry)

نویسندگان [English]

  • F. Tasviri Qamsari 1
  • H. Salehi 2
1 M.A. of Library and Information Science Head of Library and Record Centre of Engineering Research Institute
2 Faculty member of Engineering Research Institute
چکیده [English]

Today many organizations are embracing knowledge management in order to capture the intellectual capital of their employees. These organizations consider the implementation of knowledge management to be necessary as a part of organizational strategies. The Engineering Research Institute of the Agricultural Jihad Ministry has implemented a knowledge management system from 2000 onwards to organize the knowledge existing in the institute. Periodical reports are now regularly presented in the institute. In this paper, in addition to providing some definitions of knowledge management, the method for implementing knowledge management in the Engineering Research Institute and the role of the special library of this institute in this process is studied. Finally, the skills that librarians of this library need in order to play a better role in knowledge management are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • special library
  • Librarian
  • Engineering Research Institute