تلاش برای تولید دانش سازمانی:تجربۀ تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری کتابخانه‌های دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مدیر کتابخانه دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی

3 مدیر کتابخانه دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

 این مقاله حاصل مطالعه‌ای موردی است که به تجربة پیاده‌سازی مراحل مدیریت دانش سازمانی، از سال 1379 لغایت 1388، در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌پردازد. به همین منظور، ضمن مروری مختصر بر مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در زمینة مدیریت دانش سازمانی، فعالیت‌های انجام شده در کتابخانة مرکزی این دانشگاه بر پایة برنامة راهبردی پنج ساله و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزة فناوری اطلاعات نیز ارائه می‌شود. از دستاوردهای این تجربه، می‌توان از تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری امور کتابخانه‌های دانشگاه نام برد که به‌تدریج در روش کارکرد حرفه‌ای کتابداران دانشگاه تأثیر داشته و روحیة کارگروهی و ایجاد فرهنگ تبادل اطلاعات و دانش در کتابخانه‌های دانشگاه  را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Effort to Create Organizational Knowledge: The Experience of Forming the Specialized and Policymaking Council of the University Libraries in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • P. Modiramani 1
  • F. Noroozi 2
  • Z. Jangi 3
1 Manager of Central Library of Mashhad University of Medical Sciences
2 Manager of Library of Nursing and Midwifery Faculty of Mashhad University of Medical Sciences
3 Manager of Library of Medicine Faculty of Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

This paper is the result of a case study about the experience of implementing stages of organizational knowledge management from 2000 to 2009 in the libraries of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). In this regard, local and international studies carried out on organizational knowledge management are briefly reviewed and the activities carried out in the central library of this university based on a 5-year strategic plan and strengthening the infrastructure required in the field of information technology is also presented. The outcomes of this experience include the formation of the specialized council of libraries of the university which gradually affected the professional practice of MUMS’ librarians and improved team spirit and the culture of information and knowledge exchange in the university libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational knowledge
  • knowledge management
  • central library of Mashhad University of Medical Sciences
  • Case study