رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب‌سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (وزارت نفت)

2 استاد گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها براساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک می‌باشد.
روش/ رویکرد پژوهش:برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی، و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی آن، براساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای ، بین 355 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک، و رازی توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس.16 صورت گرفته است.
یافته‌ها: درباره مزایای حضور دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در عرصه وب، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حضور در بازار آکادمیک جهانی و یافتن بازارهای جدید برای محصولات و خدمات علمی ـ پژوهشی- به‌عنوان مثال راه‌اندازی دوره‌های آموزشی مجازی با دانشجویانی از سراسر جهان، توانایی شرکت در رقابت‌های بین‌المللی و افزایش رؤیت‌پذیری در سطح جهانی، انجام وظایف سنتی دانشگاه‌ها یعنی آموزش و پژوهش با بهره‌گیری از امکانات دنیای دیجیتال، و توانایی خلق محتوای بیشتر با قیمتی به مراتب کمتر. وب‌سنجی یا وبومتریک شیوه‌ای معمول در رتبه‌بندی حضور دانشگاه‌ها در وب است. در این شیوه با ارائه شاخص‌هایی، وضعیت یک دانشگاه، در مقایسه با دیگر دانشگاه‌ها، مشخص می‌گردد.
نتیجه‌گیری:رتبه‌بندی دانشگاه‌ها براساس دو مقیاس وبومتریک و شاخص‌های مدیریت دانش با یکدیگر تطابق نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Universities based on Knowledge Management Criteria and Webometrics Ranking

نویسندگان [English]

  • E. Niazi 1
  • E. Abounouri 2
1 M.A., Business Management Knowledge Management Division of Management and Human Resources of International Institute for Energy Studies (IIES
2 Professor, Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present study attempts to evaluate the relationship of university ranking based on knowledge management criteria and a webometric scale.
Design/methodology/approach- Questionnaires were used in this descriptive, spatially restricted, and applied survey, which were distributed among 355 faculty members of Tehran, Isfahan, Tarbiat Modares, Alzahra, Mazandaran, Gilan, Yazd, Arak, and Razi Universities upon being assessed for correctness and stability. The data collected was then analyzed using SPSS16 software.
Findings: The following can be mentioned as advantages of the presence of universities and research centers in the web environment: participating in the global academic market and attracting new markets for their research-driven and scientific products and services; holding virtual educational courses with the presence of students from all around the globe, promoting participation in international competitions; attaining better global visibility, fulfilling the traditional university tasks—education and research—using digital facilities, producing more scientific products with a lesser cost, etc. Webometrics is a common method in ranking the presence of universities in the web. In this method, the status of a university is pinpointed in comparison with that of other universities using specific criteria.
Conclusion: Webometrics university ranking differed from ranking performed through knowledge management criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • knowledge management
  • webometrics
  • Universities