راهبردهای موثر در بهرهگیری از نشانگرها، نمادها در طراحی رابطکاربر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر و کاربرد نمادها و نشانگرهای دیداری، در بهینه‌سازی فعالیت رابط ‌کاربر گرافیکی، به منظور بهره‌گیری مناسب و اثربخش از آن است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، مطالعه منابع اطلاعاتی مرتبط، تطبیق، و بررسی کیفی نقش فرایندهای پردازش دیداری در کاربردهای رابط‌کاربر گرافیکی است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی از عوامل مؤثر بر مصورسازی مانند طرح‌بندی و سبک، بافت، رنگ، قلم و شیوه نگارش، گرافیک، نشانگر، نماد، ترکیب‌بندی، و توازن نقش بسزایی در ارتقای سطح بهره‌گیری از رابط‌کاربر گرافیکی دارند. علاوه بر آن، تعامل اجزای مهمی چون شکل، خط، سطح، زمینه، جهت، بُعد، حرکت، برجستگی، و استواری و تحرک در نمادها به ارتقای کیفی رابط‌کاربر می‌انجامد. همچنین، استفاده از رویکرد دیداری در رابط‌کاربر به ارائه نتایج بهتر در سطوح مختلف دستیابی به اطلاعات منجر می‌شود.
محدودیت‌های پژوهش: انجام این پژوهش، با توجه به نوع نگرش خاص آن در کاربرد نشانگرها، به میزان بالای تطبیق عوامل مؤثر و بررسی خاص عناصری نیاز داشت که کمتر در متون مصورسازی به آن اشاره شده است.
ارزش پژوهش: این پژوهش می‌تواند به طراحان رابط کاربر و متخصصان اطلاع‌رسانی کمک کند تا طراحی فرایندهای مصورسازی به منظور ارتقای کیفیت رابط کاربر به شیوه مناسب‌تری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Icons and Symbols in Designing User Interface: Strategies for Effectiveness

نویسنده [English]

  • F. Doroudi
PhD, Library and Information Science
چکیده [English]

Purpose-The present article attempts to evaluate the effect and function of visual symbols and icons in optimizing the functionality of graphical user interfaces for appropriate and efficient use.
Design/methodology/approach-The survey was conducted through the study of related information resources, as well as comparison and qualitative analysis of the role of visualization processes in the use of graphical user interfaces.
Findings- The findings of the study revealed that some of the influential factors in visualization– layout and style, texture, color, font and writing method, icon, symbol, design, and balance—play an important role in improving the graphical user interface usage. Furthermore, the interaction of various elements such as form, font, layout, background, direction, dimension, movement, embossing, solidity and animation of symbols lead to an improved user interface quality.
Conclusion- Using a visual approach in the user interface produces better results at various levels of information acquisition. Due to its unique approach to icon usage, conducting this study required considerable comparison of influential factors, and special analysis of elements which have been given little attention in papers about visualization. This study may help user interface designers and information experts to ameliorate visualization processes for the purpose of improving user interface quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visualization
  • symbols
  • icons
  • graphical user interface