حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: شناسایی راهبردهای حفاظت رقمی موجود برای جهت بخشی به مجموعه فعالیت‌های مدیریت شده­ای است که برای تضمین حفاظت رقمی و دستیابی مستمر به اشیای رقمی به­کارگرفته می­شوند.
روش/ رویکرد پژوهش: در این مقاله از روش کتابخانه­ای و مرور متون مرتبط با موضوع حفاظت رقمی استفاده شده است. همچنین پژوهش در مورد ارزیابی این راهبردها و معرفی مؤلفه­های کلیدی برای برنامه‌ریزی در به­کارگیری این راهبردها برای حفاظت بلندمدت درکتابخانه­های ملی انجام شده است.
یافته­ها: راهبردهای متفاوتی برای انواع متفاوت مواد رقمی وجود دارد. در منابع پیچیده و نرم­افزارهای کاربردی مانند بازی­های رایانه­ای حفاظت فناوری و شبیه­سازی یک رویکرد مناسب است. در منابع ساده و در جایی که دانش مربوط به فرمت کافی است، راهبرد انتقال و بسته­بندی مناسب است.شناسگرهای دائمی برای دستیابی به منبع  در صورت تغییر مکان منبع، مناسب است. تبعیت از استانداردها، پیچیدگی و هزینه‌های راهبردهای حفاظت بلندمدت را کاهش می‌دهدو درنهایت باستان­شناسی رقمی برای نجات اطلاعات از رسانه‌های منسوخ و خراب، مناسب است.
 نتیجه­گیری: برای حفاظت رقمی موفق، به­کارگیری ترکیبی از راهبردهای متفاوت مثلاً ( انتقال، بسته­بندی، شناسگرهای دائمی، تبعیت از استانداردها) بایستی مدنظر قرار داده شود. بدین معنا که یک راهبرد ممکن است برخی از جنبه­های راهبردهای دیگر را شامل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Preservation in Digital Libraries: Review of Strategies

نویسندگان [English]

  • M. Samiei 1
  • S. Rezaei Sharifabadi 2
1 PhD Student, Library and Information Science Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Associate Professor, Library and Information Science Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose- The purpose of this study is the identification of existing digital preservation strategies in order to guide organizational activities used to guarantee long-term access to digital materials.
Design/methodology/approach- This study was done based on a library review and an examination of literature associated with digital preservation. Digital preservation strategies were examined, and the key factors instrumental in planning the said strategies for long-term preservation in national libraries have been given here.
Findings- Different strategies are applied to different digital materials. In complex and functional software such as computer games, technology preservation and emulation are appropriate. On the other hand, in simple resources as well as cases in which there is sufficient knowledge regarding the format, transfer and packaging strategies seem suitable. When digital resources relocate, persistent locators are beneficial. Reliance on standards reduces the complexity and cost of maintaining long-term preservation strategies. Also, the development of digital archeology is suited to save information from outdated and broken media.
Conclusion- For a successful Digital Preservation, a mixture of different approaches that includes transfer, packaging persistent locators and reliance on standards must be considered. This means that one approach might include some aspects of other approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital preservation
  • strategies
  • access guarantee