امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه UM مالزی

چکیده

هدف: هدف اصلی سیستم ایمنی مهیا نمودن امنیت و تسهیلات لازم در این زمینه برای کارکنان کتابخانه، منابع، و تجهیزات کتابخانه، همچنین مراجعه‌کنندگان به کتابخانه است. به­طور همزمان، تمام موارد و مسائل مورد نیاز برای امنیت کامل کتابخانه، باید بدون ایجاد هیچ­گونه تداخلی در خدمت‌رسانی کتابخانه به مراجعان صورت پذیرد.
روش/ رویکرد پژوهش:روش پژوهش در این تحقیق، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش و فرضیه‌های پژوهش، پیمایشی توصیفی است. برای ارزیابی امنیت فیزیکی و الکترونیکی ساختمان و تجهیزات کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی عمومی و دانشگاهی با هدف ارتقای میزان امنیت و کاهش پیامدهای ناشی از عدم امنیت در فضای کتابخانه، از سیاهه وارسی مخصوص امنیت ساختمان کتابخانه استفاده شده است، که توسط دایره امنیت و سلامت شغلی ایالات متحده (اوشا) تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش، 14 کتابخانه و مرکز اطلاع­رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان می­باشد. تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی نظیر درصد و فراوانی انجام شده است.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد که در کل، بین میزان به­کارگیری اصول حفاظت و ایمنی در ساختمان کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان تفاوت معنی­داری وجود ندارد (این پژوهش شامل بررسی مدیریت مواد، دارایی و اقلام ساختمان، درها، کلید و قفل، کنترل ورود و فضای داخلی، پنجره‌ها، حفاظ­ها، نرده‌ها و دروازه‌ها، روشنایی فضای بیرونی کتابخانه، هشدار آتش‌سوزی و تمهیدات و پیشگیری، دسترسی به قفسه­های کتاب، دروازه‌های امنیتی می‌باشد).
نتیجه‌گیری: اگرچه براساس جدول 3 (مقایسه میزان به­کارگیری اصول حفاظت و ایمنی در ساختمان کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی) وضعیت موجود ایمنی فضای کتابخانه­ها متوسط به نظر می­رسد، با وضعیت مطلوب انطباق صددرصد نداشته و تمامی فضاهای امنیتی باید، براساس استانداردهای موجود، مورد بررسی و بهینه­سازی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Physical Security and Safety Conditions in Public and Academic Libraries: the Case of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • F. Farrokhi 1
  • N. Bayat Badaghi 2
1 Assistant Professor, Civil Engineering Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 PhD Student, Library and Information Science The University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
چکیده [English]

Purpose- The goal of a library security system should be to provide a safe and secure facility for employees, resources, and patrons. At the same time, the system must perform these functions as seamlessly as possible, without interfering with the library's objective of easily and simply providing patron services. (McComb, 2004)
Design/methodology/approach- The present study is a descriptive survey. The control checklist provided by the United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) was used to evaluate the physical and electronic security of buildings and equipment in public libraries, academic libraries and information centers for the purpose of improving safety, and decreasing the unwanted consequences of library insecurity. The statistical universe for this study was the 14 public libraries, academic libraries and information centers in Zanjan province. Descriptive statistics such as percentages and frequency were used to analyze the data.
Findings- In general, there is no meaningful difference in keeping safety and security principles between the public library buildings of Zanjan province (the study includes assessment of management of materials, possessions, and building elements; doors, keys and locks; traffic and internal area monitoring; windows, safeguards, bars, and gates; external area lighting; fire alarms and security precautions; stock access; security gates).
Conclusion- Even though based on table 3 (a comparison of the extent of observing safety and security principles in public and academic libraries) the existing security condition looks moderate, it leaves a lot to be desired. In addition, all security factors under study and improvement should match the standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • library building
  • security system
  • physical security
  • conflagration
  • International standards