سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدرس دانشگاه‌های تبریز

2 دانشیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیارعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی نابینایان از خدمات کتابخانه­ای نابینایان استان آذربایجان شرقی می­باشد.
  روش/ رویکردپژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. کتابخانه­ها ابتدا از نظر منابع اطلاعات و نیروی انسانی و فضا مورد توصیف شده­اند. سپس با استفاده از پرسشنامه از 353 نفر شهروند نابینا که عضو کتابخانه­های نابینایان در استان آذربایجان شرقی هستند، در مورد کیفیت خدمات کتابخانه­ها نظرخواهی شده است. تحلیل داده­ها در بخش توصیفی با استفاده از جداول فراوانی، و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون­های خی­دو و تی نسبت به آزمون فرضیه­ها انجام شده است.
  یافته­ها: رضایت نابینایان در سطح متوسطی (65 درصد) قرار دارد و یشترین رضایت از رفتار کتابداران (62 درصد) و کمترین رضایت از  دسترسی به کتابخانه (68 درصد) است.
  نتیجه­گیری: توسعه مجموعه کتابخانه از نظر مجموعه و تجهیزات، جذب نیروی انسانی متخصص در کتابداری، شناساندن اهمیت کتاب و کتابخانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Satisfaction of Users of Libraries for the Blind in the East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • P. Forghani 1
  • H. Kiani 2
  • M. Tajdaran 3
1 M.A. in Library and Information Science; the University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Library and Information Science; Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Library and Information Science; Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this research was to study the extent to which blind users were satisfied with the services offered in libraries for the blind in East Azerbaijan Province.
Methodology/ Approach: This study was carried out as a descriptive survey. Firstly the libraries were described in terms of their information and human resources. Then a questionnaire was used to survey the viewpoint of 353 users of libraries for the blind about the quality of services provided in East-Azerbaijan libraries for the blind.
Findings: The research findings illustrate that blind users' rate of satisfaction is at a medium level (65 percent). The users are most satisfied with the librarians' attitudes and least satisfied with the accessibility of the libraries.
Conclusion: The development of libraries in terms of collection and equipment, hiring specialist librarians, introdu