برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

هدف: یکی از رویکردهای نوین برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی راهبردی است که بیشتر سازمان‌ها به آن گرایش پیدا کرده‌اند. هدف این مقاله تبیین مبانی برنامه‌ریزی راهبردی و بررسی دلایل ضرورت استفاده از این نوع برنامه‌ریزی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی است.
روش/رویکرد پژوهش: این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع مکتوب و الکترونیکی انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی با مشکلاتی از قبیل کمبود بودجه، تغییرات محیطی ناشی از عوامل مختلف علمی و فناورانه، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی روبه‌رو هستند.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها به‌عنوان یک سازمان، به شدت از تحولات شتابان در زمینه‌های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی متأثر هستند و همواره با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند که ناشی از این تحولات است. کتابخانه‌ها باید بتوانند خود را با تغییرات مداوم هماهنگ کنند و از آنجا‌ که برنامه‌ریزی سنتی چنین قابلیتی ندارد، یعنی انعطاف‌پذیر نیست و بدون در نظر گرفتن تغییرات آینده و با توجه به شرایط فعلی طراحی شده نمی‌تواند چندان مؤثر واقع شود، باید توجه خود را به برنامه‌ریزی راهبردی معطوف نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning in Libraries and Information Centers: Fundamentals and Requirements

نویسندگان [English]

  • M. Amiri 1
  • Gh. Heidari 2
  • H. Vakili Mofrad 2
1 Assistant Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Objective: One contemporary approach to planning is strategic planning, towards which most organizations have gravitated. This article aims to describe the rudiments of strategic planning and to study the necessity for attention to this type of planning in libraries and information centers.
Methodology/ Approach: This research has been carried out using the library method and through the study of paper and electronic resources.
Results: findings show that libraries and information centers confront challenges such as budget deficits and environmental changes resulting from technological, social, cultural, political, and economic factors.
Conclusion: As an organization, libraries are highly affected by rapid changes in different fields e.g. scientific, social, economic and political. Because of these changes, libraries face many challenges. Libraries must keep pace with these continuous changes. Since traditional planning does not have the ability to meet these challenges, libraries and information centers should focus their attention on strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Planning
  • Strategy
  • Strategic Planning
  • Libraries
  • Information centers