ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۸

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز قم

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: ارزیابی نیروی انسانی شاغل در معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. همچنین بررسی وضعیت و رابطه یا تاثیر بین تحصیلات و رشته تحصیلی و میزان کارایی و عملکرد کارکنان معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مد نظر است.
 روش گردآوری و تحلیل داده­ها: روش پژوهش پیمایشی ارزشیابی و کتابخانه ای است. جامعه مورد مطالعه نیروی انسانی شاغل در معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و... است. برای گردآوری اطلاعات عمدتا از پرسشنامه استفاده شده است.
یافته­ها: از نظر جنسیت (61/78 درصد) از کارکنان را بانوان و (5/18 درصد) را آقایان تشکیل می­دهند، (۳ درصد) نیز به این سؤال پاسخ نداده­اند. از نظر تحصیلات (4/10 درصد) دیپلم، (78/5 درصد) کاردانی، (38/58 درصد) کارشناسی، (12/23 درصد) کارشناسی ارشد و (31/2 درصد) تحصیلات دکتری دارند. از نظر آموزش ضمن خدمت (72/75 درصد) دوره­های ضمن خدمت عمومی و تخصصی را گذرانده­اند. از نظر نوع استخدام (71/49 درصد) رسمی، (09/8 درصد) پیمانی، و (46/40 درصد) قراردادی هستند. میانگین سابقه کاری کارکنان کتابخانه ملی حدود 11 سال است.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مجموع کارکنان این سازمان از نظر تحصیلات در حد مطلوبی هستند. میانگین کارکنان متخصص (دارای دانشنامه کارشناسی ارشد و بالاتر) به نسبت سایر کارکنان باید 33 درصد باشد، در کتابخانه ملی این نسبت (43/25 درصد) است که نشان­دهنده عدم تطابق نیروی انسانی متخصص نسبت به غیرمتخصص بر اساس میانگین استانداردهای موجود (شاخص) است. از سویی دیگر میانگین مجموع کارکنانی که رشته تحصیلی­شان مرتبط و به­عبارتی متخصص و کمک­متخصص (کارشناسی وکاردانی کتابداری) هستند باید حداقل60 درصد باشد. در مورد این استاندارد کتابخانه ملی با داشتن (69/60 درصد) کارمند متخصص و کمک­متخصص توانسته حداقل لازم را رعایت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Human Resource of the National Library of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Niknam 1
  • S. Ghaffari 2
  • Z. Nazari 3
1 Assistant Professor of Library and Information Science; National Library and Archives of Iran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Payam-e Noor University, Qom
3 M.A. in Library and Information Science; National Library and Archives of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to evaluate the staff working in the National Library of Iran. The paper also studies the possible impact that the education and field of study of the staff may have on their performance.
Methodology/Approach: Library research methodology was used in this research. The population of this study includes all the staff employed in the National Library of Iran. The required data was mainly collected through a questionnaire.
Findings: Results show that, 78.61% of the staff are women and 18.5% are men. The field of education of 60.69% of the staff is completely related to their jobs, 5.2% is somewhat related and 33.52% consider that these two factors have no relationship. 75.72% of the survey population have passed general and professional courses during their career. A total of 52.06% of the staff are satisfied with their employment situation and 24.85% are dissatisfied. The average duration of working in the National Library is about 11 years.
Conclusion: The research findings show that the staff of the National Library are generally in a good position in terms of education. According to existing standards, the average of specialist staff (having graduate degrees) in comparison to other staff must be 33 percent, but this ratio is 25.43 percent in the studied Library. On the other hand, the average percentage of staff with undergraduate education who have relevant education must be 60 percent, and the National Library meets the requirements in this regard (60.69 percent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • National library of Iran
  • assessment
  • Standards