میزان استفاده از منابع اینترنتی در طرح‌های تحقیقاتی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی و تعیین میزان استفاده از منابع اینترنتی در تهیه طرح‌های تحقیقاتی سازمان ترویج, آموزش و تحقیقات کشاورزی که در سال‌های 82-1383 انجام شده، تنظیم شده است.
روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل استنادی، میزان استناد به منابع اطلاعاتی که از طریق اینترنت به‌دست آمده‌اند، نوع منابع به کارگرفته شده نظیر مقاله، کتاب و گزارش  طرح‌های تحقیقاتی و سال استفاده از منابع اطلاعاتی در 1700 طرح تحقیقاتی پایان یافته طی سال‌های 82-1383، مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تنها 106 طرح (2/6 درصد) از کل طرح‌های تحقیقاتی مورد نظر، دارای استناد اینترنتی است و از کل 2716 استناد مندرج در 106 طرح تحقیقاتی مورد بحث، میزان استناد به منابع اینترنتی 229 مورد (4/8 درصد) بوده است. موضوع طرح‌هایی که دارای استناد اینترنتی بوده‌اند بر مبنای رده‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس موضوع پرورش گیاهان، زارعت و آفات و بیماری‌های گیاهی با 9/68 درصد، خاک و آب و آبیاری 16 درصد، شیلات 9/2 درصد و سایر موضوعات با 5/7 درصد، بیشترین بسامد را داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: در رابطه با نوع منابع اینترنتی، در 7/32 درصد از موارد نوع استنادهای الکترونیکی مندرج در طرح‌های تحقیقاتی نامشخص بودند. در 9/31 درصد پژوهشگران تنها به ذکر بخش اصلی نشانی سایت اکتفا کرده‌اند. پس از استناد به سایت، مقالات با 7/15 درصد و گزارش طرح‌های تحقیقاتی و کتاب هر یک با میزان 
4/4 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. علاوه بر یافته‌های فوق، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی که بیشترین میزان استناد به منابع اینترنتی را در طرح‌های تحقیقاتی خود داشته‌اند نیز شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extent to Which Internet Resources are Used in Research Projects of the Agricultural Research, Education and Extension Organization

نویسندگان [English]

  • J. Bashiri 1
  • M. Nadim 2
1 Faculty Member of the Agricultural Scientific Information and Documentation Center, Iran
2 M.A. in Library and Information Science; Agricultural Scientific Information and Documentation Center, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studied the usage of internet resources in research projects of the Agricultural Research, Education and Extension Organization during 2003-2004.
Design/Methodology/Approach: In this research the rate of citations made to information resources obtained through the internet was determined using citation analysis. Furthermore, the type of information resources used, such as essays, books and reports of research projects and also the year of using internet resources were surveyed for 1,700 research projects which had finished during 2003-2004.
Findings – The research findings show that only 106 projects (6.2 percent) from all the research projects studied have internet citations. From a total of 2,716 citations in the 106 research projects, 229 were citations to internet resources (8.4 percent). The subject areas of projects with internet citations were also studied based on the Library of Congress Subject Headings List. The fields with the highest internet citations were pest, plant breeding and agronomy with 68.9 percent; soil and water and irrigation with 16 percent, botany 3.8 percent and fisheries 2.9 percent. Regarding the kind of internet resources cited, 31.9 percent of the researchers have only mentioned the main address of the website. 15.7 percent of the citations refer to articles, 4.4 percent to research projects, and 4.4 percent to books. In addition to the findings mentioned, the research centers with the highest number of citations referring to internet resources were also identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet resources
  • research projects
  • Citation analysis
  • Agricultural Research, Education and Extension Organization