کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه پژوهشی سایبرمتریک آماری. دانشگاه ولورهمپتون انگلستان

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه یو. ام. مالزی

3 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: پژوهش حاضر میزان همکاری علمی ایرانیان و پژوهشگران سایر کشورهای اسلامی در سه نمایه استنادی علوم، هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی طی سالهای 1900 تا 2008 را بررسی می کند.
روش پژوهش: جامعه پژوهش حاضر را آن دسته از تولیدات علمی ایران نمایه شده در پایگاه وب علوم تشکیل می‌دهند که با مشارکت کشورهای اسلامی طی سال¬های 1900 تا 2008 منتشر شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل  داده‌ها از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. 
یافتههای پژوهش: همکاری علمی ایران و کشورهای اسلامی در دوره زمانی مورد بررسی روندی صعودی داشته است. نتایج آزمون رگرسیون نمایی نشان¬دهنده نرخ رشدی معادل 6/12 درصد است. پژوهشگران ایرانی بیشترین میزان همکاری را با کشورهای ترکیه، مالزی و پاکستان داشته‌اند. همچنین بیشترین همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با سایر کشورهای اسلامی در حوزه‌های علوم کشاورزی، زیستشناسی، شیمی و فیزیک انجام گرفته است. از سوی دیگر دانشگاه‌های شیراز و تهران فعالترین مؤسسات علمی و پژوهشی کشور در همکاری علمی با کشورهای مزبور بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از سال 1967 آغاز شده و حاصل این همکاری 675 تولید علمی برای پژوهشگران کشورمان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Scientific Collaboration Between Iran and Members of the Organization of the Islamic Conference 1900-2008

نویسندگان [English]

  • F. Didegah 1
  • M. Erfanmanesh 2
  • P. Parto 3
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; University of Wolverhampton, England
2 Ph.D. Student in Library & Information Science; University of Malaya, Malaysia
3 B.A. in Library & Information Science; Regional Information Center for Science and Technology, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research investigates scholarly collaboration between Iran and other Islamic countries from 1900-2008, in three citation indexes i.e. Science, Arts and Humanities, and Social Sciences.
Design/Methodology/Approach: The research population includes the papers indexed in the Web of Science produced collaboratively by researchers from Iran and other Islamic countries during 1900-2008. Microsoft Excel was used to analyze the collected data.
Findings: Based on the research findings, the scientific collaboration between Iran and members of the Organization of the Islamic Conference started since 1967 and Iran has published 675 documents in collaboration with these countries.The number of joint publications of Iran and other Islamic countries has increased over the years examined: the results of the exponential regression test show a 12.6 percent growth rate. Findings revealed that Iranian scholars had the highest cooperation with researchers from Turkey, Malaysia and Pakistan. On the other hand Agriculture, Biology, Chemistry and Physics were the fields in which most of the collaborative research was carried out. The results also show that Shiraz University and the University of Tehran were the most productive Iranian universities in collaboration with other Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Productions
  • scientific collaboration
  • Web of Science
  • Islamic countries
  • Organization of the Islamic Conference