تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه استرالیا

چکیده

هدف: ادبیات علمی را در موضوع رابطه میان ساختار کتاب­های مرجع کودکان و نوجوانان با درک و یادآوری سنجیده است.
روش/ رویکرد پژوهش: منابع مرتبط علوم تربیتی و متون کتابداری در زمینه ساختار منابع مرجع مختص کودکان و نوجوانان بررسی شده است.
یافته­ها: شیوه سازماندهی و ارائه مطالب در این نوع کتاب­ها و برای گروه خاص کودکان و نوجوانان اهمیت دوچندان دارد.
نتیجه­گیری: لازم است  ناشرین این دسته از کتا­ب­ها را از اهمیت ساختار آگاه نمود تا کتاب­هایی با ساختار قابل فهم­تر منتشر کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Structure of Reference Books for Children and Teenagers on their Learning: Literature Review

نویسندگان [English]

  • M. Farashbashi Astaneh 1
  • E. Sayyad Abdi 2
1 M.A. in Library and Information Science; Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Ph.D. Student in Library and Information Science; Queensland University of Technology, Australia
چکیده [English]

Purpose: This research reviews the literature available on the relation between the structure of reference books for children and teenagers with learning and remembering.
Design/Methodology/Approach: Relevant resources in education science and library science were studied.
Findings: The way the information is organized and presented in such books is more important in a special age group of children and teenagers.
Conclusion: The publishers of such books must be informed about the importance of structure on the understanding of children and teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • teenagers
  • reference books
  • structure
  • learning