صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی (آی.سی.تی.) بر بازار کار کتابداری و اطلاع‌رسانی انجام شده است. این مقاله به معرفی فرصت‌های شغلی تازه‌ای در حرفه کتابداری می‌پردازد، که در آگهی‌های استخدام مرتبط به این رشته منعکس شده‌اند.
روش/رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن تحلیل محتواست. در یک نمونه‌گیری هدفمند 100 آگهی شغلی مربوط به کتابداران انتخاب و تحلیل شده‌اند. نمونه حاصل برگزیده‌ای از فرصت‌های شغلی کتابداران در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای انگلیسی ‌زبان است که از طریق شبکه وب قابل دسترسی بوده است.
یافته‌ها:مشاغل بررسی شده در این پژوهش به 7 گروه تقسیم شده و نمونه‌هایی از هر گروه معرفی شده‌اند. این گروه‌ها عبارت‌اند از: پُست‌های/مشاغل حرفه‌ای سنتی و مرسوم در کتابداری (16 مورد)، پست‌های جدید مرتبط با فناوری‌های نوین (23 مورد)، پست‌های آموزشی (13 مورد)، پست‌های پژوهشی (8 مورد)، پست‌های ویژه کتابداری موضوعی (20 مورد)، پست‌های مربوط به خدمات ویژه کتابخانه‌ها (14 مورد)، و پست‌های مربوط به منابع اطلاعاتی خاص (6 مورد).
نتیجه‌گیری: گسترش فناوری‌های نوین تأثیر مثبتی بر بازار کار کتابداری گذاشته و از این رهگذر فرصت‌های تازه‌ای در اختیار متخصصان این رشته قرار گرفته است. همچنین، دامنه مشاغلی که کتابداران در اختیار دارند، از وسعتی به مراتب بیش از گذشته برخوردار است. علاوه‌بر‌این، با معرفی پست‌های سازمانی جدید، مشاغل معمول و سنتی کتابداران از بازار کار این حرفه حذف نشده و همچنان فعالیت‌های گذشته آنان در کنار عرصه‌های جدید در جریان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One Hundred Occupations for Librarians: New Organizational Posts in Libraries and Information Centers

نویسنده [English]

  • Y. Mansourian
Assistant Professor; of Library and Information Science, Tarbiat Moallem University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to review the effect of information and communication technologies (ICT) on the Library and Information Science (LIS) job market. This research introduced new LIS career opportunities available according to recruitment advertisements.
Design/ Methodology/Approach: This study had a qualitative approach and used content analysis methodology. In a purposive sampling, 100 recruitment advertisements for librarians were selected and analyzed. The result was a sample of job opportunities for librarians at universities and scientific centers in English-speaking countries presented on the internet.
Findings: The job opportunities reviewed in this study were divided into seven groups and some examples were presented for each group. These groups are: professional posts/ occupations traditionally common in librarianship (16 titles), innovative posts associated with new technologies (23 titles), educational posts (13 titles), research posts (8 titles), special posts in subject librarianship (20 titles), posts in special library services (14 titles) and posts related to special information resources (6 titles).
Conclusion: The development of new technologies has had a positive effect on the LIS job market and many new job opportunities have been created for LIS professionals. In addition, the range of the posts that librarians may occupy has become considerably larger. Furthermore, while new organizational posts have been introduced, the common and traditional jobs of librarians have not been excluded from the job market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LIS job market
  • Job opportunities
  • organizational posts for librarians
  • entrepreneurship in LIS