اینفوکریستال‌ها و کاربرد آنها در بازیابی اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربرد مصورسازی اطلاعات، به‏ویژه فن اینفوکریستال، در فرآیند بازیابی اطلاعات، مصورسازی پرس‏وجوهای وزنی، و فضاهای برداری است.
رویکرد/روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش مطالعه منابع اطلاعاتی مرتبط با بازیابی اطلاعات، مصورسازی اطلاعات، و بررسی تأثیر مصورسازی به‏ویژه فن اینفوکریستال در تحلیل راحت نتایج جست‏وجو می‏باشد.
یافته‏ها: مصورسازی اطلاعات، از توانایی دیداری انسان در تشخیص الگوها و روابط ساختاری اشیا در بهبود نظام‏های بازیابی استفاده می‏کند و در علوم مختلفی از جمله زمین‏شناسی، جغرافیا، و اخیراً کتابداری و اطلاع‏رسانی کاربرد دارد. یکی از فنون مصورسازی اطلاعات، اینفوکریستال است که می‏تواند فضای انتزاعی اطلاعات را به تصویر بکشد و تمامی روابط ممکن بین بی‏نهایت مفهوم را مجسم ‏سازد. در این مقاله، مصورسازی اطلاعات، به‏صورت عام و، اینفوکریستال به‏صورت خاص و کاربردهای آنها در بازیابی اطلاعات، اینفوکریستال، و مصورسازی پرس‏وجوهای وزنی، مصورسازی فضاهای برداری، و تأثیر این روش در فهم راحت روابط موجود بین مفاهیم بسیار زیاد بازیابی شده، مورد بررسی قرار می‏گیرد.
اهمیت پژوهش: با توجه به اهمیت روزافزون نظام‏های بازیابی اطلاعات و کمبود منابع منتشرشده در حوزه مصورسازی، آشنایی با اینفوکریستال و کاربردهای آن در طراحی نظام‏های بازیابی اطلاعات، می‏تواند برای جامعه کتابداری و اطلاع‏رسانی ایران بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

InfoCrystals and their Application in Information Retrieval

نویسندگان [English]

  • M. Farhadpoor 1
  • D. Matlabi 2
1 Ph.D. in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 Ph.D. student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The objective of this research was to study the application of data visualization in general and the “info crystal” technique in particular, in information retrieval, visualization of weighted queries and visualization of vector spaces. This research also reviewed how these techniques help in better understanding the relationship between the high volumes of retrieved concepts.
Design/ Methodology/ Approach: This research reviewed the texts in the field of information retrieval and information visualization and studied the effect of information visualization, especially the “InfoCrystal” technique on analyzing search results.
Findings: Information visualization techniques benefit from the human visual capacity in recognizing patterns and structural relations of objects for improving retrieval systems. These techniques are applied in different sciences e.g. geology, geography and recently library and Information science (LIS). One of the information visualization techniques is the “InfoCrystal” technique which can portray the abstract information space and visualize all possible relationships between infinite concepts.
Research Value: This research can be useful for Iran’s LIS society due to the growing importance of information retrieval systems and the lack of published resources in the fields of information visualization, the “InfoCrystal” technique, and its applications in designing information retrieval systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information visualization
  • Information retrieval
  • infoCrystal technique