ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: زمینه­های پیدایش و زوال نخستین انجمن کتابداران ایران (اکتا) در این مقاله بررسی شده است. نظریه فضای اجتماعی پییر بوردیو به­عنوان چارچوب نظری برای تحلیل به­کار گرفته شده است.
روش/رویکرد پژوهش: اسناد و مدارک دست اول مربوط به انجمن کتابداران ایران بین سال­های 1344 تا 1360 برای به­دست آوردن داده­های پایه مورد استفاده قرار گرفت. داده­های پایه با مصاحبه با فعالان اکتا، که دسترسی به آنها میسر بود، تکمیل شد. روش تدوین تاریخ شفاهی در انجام مصاحبه­ها به­کار گرفته شد.
یافته­ها: اکتا در فضای برخوردار از ثبات سیاسی و رونق نسبی اقتصادی ایران، در دهه 1340/1960م. شکل گرفت و با استفاده از منابع عمومی در اختیار وزارت تازه تأسیس آموزش عالی، فعالیت­های آموزشی و انتشاراتی خود را توسعه بخشید. تا یکسال پس از انقلاب اسلامی 1357/1979 اکتا دارای ماهیت علمی و حرفه­ای بود. اعضای تازه وارد به انجمن، بعد از انقلاب، فعالیت­های انجمن را به سمت فعالیت­های صنفی با گرایش خاص سیاسی سوق دادند. این فعالیت­های ایدئولوژیک موجب شد که بسیاری از متخصصان کتابداری از ادامه همکاری خود با انجمن دست بکشند، بودجه آن قطع شود و به­خاطر از دست دادن وجهه علمی بسیاری به آن بدبین شوند؛ تا جایی که بعد از دومین گروه عضو شورای انجمن، بعد از انقلاب، دیگر کسی داوطلب شرکت در فعالیت­های انجمن نشد و انجمن بدون اعلام رسمی منحل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rise and Fall of Iran's First Association of Librarians (1966-1980)

نویسندگان [English]

  • F. Zare 1
  • E. Afshar 2
  • M. Nooraei 3
1 M.A. in Library and Information Science, Isfahan University
2 Assistant Professor, Isfahan University
3 Associate Professor, Isfahan University
چکیده [English]

Purpose: In this study the reasons for the emergence and then decline of Iran's first Association of Librarians (AKTA) is reviewed. Pierre Bourdieu’s Social Field Theory is applied as the theoretical framework of the analysis.
Design/Methodology/Approach: Original documents related to the AKTA during 1966-1980 have been used for obtaining basic data. The basic data have been supplemented by interviewing available AKTA members. This research uses the method of compilation of oral history through interviews.
Findings: This study illustrates that the AKTA was formed in a stable political situation and under the moderately prosperous economic condition of Iran in the 1960s. The AKTA used public resources provided by the newly established Ministry of Higher Education and improved its publication and educational activities. Until a year after the Islamic Revolution of Iran (1979) AKTA continued its academic and professional work. After the Islamic Revolution, the newly appointed members of the AKTA led the activities of the Association towards union activities with some special political interests. These ideological activities of new members caused many of the library professionals to reduce their cooperation with the Association. In addition, the budget of the Association was cut. The Association gradually lost its academic prestige, which caused a wide pessimism about it among its supporters. This process continued to the extent that after the second group of members of the Association after the Islamic Revolution, there were no volunteers to participate in the Association activities. So it was dissolved without any official announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil association
  • scientific association
  • social field
  • social assets
  • Iran Association of Librarians