کتابخانه‌های بزرگ جهان: کشتیهای نوح در طوفان

نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

معاون مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه


عنوان مقاله [English]

The World's Great Libraries: Arks From The Deluge

نویسنده [English]

  • Translated by: Sh. Soltani