کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران: بایدها و نباید‌ها (مقایسه‌ای بین‌المللی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 کارشناس مسئول کتابخانه کودکان و نوجوانان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف: مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با کتابخانه‌های مشابه در جهان به قصد دستیابی به نقاط قوت و مشکلات و کاستی‌های احتمالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود.
روش/ رویکرد پژوهش: روش تطبیقی- مقایسه‌ای برای درک و توصیف شباهت‌ها و تفاوت‌ها و استنتاج برمبنای اصول معتبر بوده است. جامعه آماری 133 کتابخانه کودک و نوجوان بوده که فقط 3 کتابخانه در وضعیت مشابه بوده‌اند و مقایسه نیز بر روی آنها انجام شد.
یافته‌ها: از میان کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان در جهان فقط دو کتابخانه در کره جنوبی و مسکو در وضعیت مشابه با کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران قرار دارند. کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر ارائه خدمات، مدیریت، فضا، و نیروی انسانی، نسبت به کتابخانه‌های مشابه خود، در سطح پایین‌تری قرار دارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برای همسو شدن با وضعیت بهینه و نیز همگامی با رهنمودهای بین‌المللی نیازمند بازنگری و بهبود در ارائه خدمات، مدیریت، فضا، و نیروی انسانی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Children National Library: Dos and Don'ts (An International Comparison)

نویسندگان [English]

  • N. Neshat 1
  • L. Monajjemi 2
چکیده [English]

Purpose: To compare Iranian Children National Library with similar libraries around the world to find out about potential strengths, deficiencies and problems and to suggest strategies for improvement.
Methodology: Comparative-adaptive method was employed to realize similarities and differences and to deduce based on valid propositions.
Results: Only two children libraries in South Korea and Moscow are similar to Iranian Children National Library. Iranian Children National Library is in a lower level regarding its services, management, space and human resources compared to other libraries around the world.
Conclusion: Iranian Children National Library needs to revise and improve its services, management, space and human resources in order to reach the optimal international position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Children National Library
  • Korean National Library for Children and Young Adults
  • Russian State Library for young Adults
  • Comparative study
توکلی، مریم (1388). بررسی ارائه خدمات عمومی به کودکان مقطع دبستان در کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

خانی‌پور، رضا (1385). کتابخانه و آرشیو ملی مصر. در دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (جلد ۲، ص (1436-1437)). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

عباسی هرمزی، سوسن (1383). کانون‌های ایجاد انگیره کتابخوانی در کودکان. فصلنامه پیام کتابخانه. 14 (1 و 2)، 67-72.

گلچین، مرضیه (1382). بررسی وضعیت مجموعه‌سازی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان با توجه به نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

محمدرضایی بیدگلی، زهره (1387). خدمات کتابخانه‌های کودکان. ماهنامه  ارتباط علمی، 10 (1-11).

نشاط، نرگس؛ حرّی، عباس (1383). کتابخانه‌های آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه مدار. تهران: شبکه کتاب.

Anderson, B. L. (1993). Canadian Libraries. In World Encyclopedia Library and Information Services (3 Ed.). (pp. 165-175). Chicago: American Library Association.

International Federation of Library Associations and Institutions. Division III. – Libraries Serving the General Public, and coordinated by the Libraries for Children and Young Adults Section (2008). Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers. Retrieved from http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100.pdf

Kaungamno, E. E. (1993). Tanzania Libraries. In World encyclopedia library and information services (3 Ed.). (pp. 812-813). Chicago: American Library Association.