دیسک فشرده: رسانه‌ای جدید در امر اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی و سرپرست بخش کامپیوتر کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Compact - Disc: A new media in information science

نویسنده [English]

  • By: M. Sadigh Behzadi

دوره 1، شماره 2، 3، و 4
زمستان 1369
صفحه 325-340
<