ارزیابی وب‌سایت نشریات انگلیسی زبان رده‌بندی شده توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

2 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: وب­سایت­های نشریات انگلیسی زبان دارای رتبه علمی- پژوهشی و ترویجی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران ارزیابی شده
روش پژوهش: این پژوهش به روش ارزیابی با رویکرد وب­سنجی انجام شده است. داده­های پژوهش به روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سیاهه وارسی، متشکل از 26 معیار، گردآوری شد. برای تدوین سیاهه وارسی، ویژگی­های کیفی نشریه­های علمی از استانداردهای ایزو و معیارهای معرفی شده دیگر استخراج شده است. جامعه آماری، شامل81 وب­سایت نشریه (45 عنوان وزارت بهداشت و 36 عنوان وزارت علوم) است. تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفته است.
یافته­ها: یافته­­ها در 6 مقوله ارائه شده است. در مقوله ارتباطات، ارتباط از طریق پست الکترونیکی با بیشترین فراوانی (85 درصد) در شمار بسیار زیادی از نشریه­ها وجود دارد. در مقوله راهنمای نویسندگان، رویه داوری تنها در 4درصد نشریات رعایت شده است. رویه داوری از لحاظ جزئیات یکسان نیست برخی مختصر و برخی مفصلند. در مقوله شیوه دسترسی،74 درصد دارای سایت اختصاصی­اند و این امر منجر به سهولت دسترسی به اطلاعات و رؤیت­پذیری بیشتر آنها شده است. در مقوله محتوای قابل دسترس نیز بیشتر نشریات، آرشیو، و فهرست مندرجات خود را از طریق اینترنت در اختیار گذاشته­اند. 82 درصد نشریات، امکان دسترسی به متن کامل مجلات را فراهم کرده­اند. در مقوله مشخصات نشر، کلیه مجلات مورد بررسی، عنوان، دوره، شماره، و سال شماره جاری نشریه را در صفحه وب خود قرار داده­اند. در مقوله مسئولیت نیز معرفی نام سردبیر و مدیرمسئول در بیشتر نشریه­ها انجام شده است.
نتیجه­گیری: استانداردهای کیفیت وب­سایت­های مورد بررسی به­خوبی در اینترنت به نمایش در­آمده­اند؛ به­نحوی­که نیمی از این معیارها در بیشتر نشریات مورد بررسی معرفی شده­اند. با این­حال، بررسی داده­ها نشان داد که برخی معیارها- که در جلب اعتماد مخاطب نسبت به اعتبار نشریه تأثیر ویژه­ای دارند- به­طور گسترده­ای نادیده گرفته شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Websites of English-Language Journals Classified by the Ministry of Science, Research and Technology and the Ministry of Health and Medical Education

نویسندگان [English]

  • N. Vara 1
  • N. Zera'atkar 1
  • P. Partow 2
1 M.A. in Library and Information Science; Regional Information Centre for Science and Technology, Shiraz, I.R. Iran
2 B.A. in Library and Information Science; Regional Information Centre for Science and Technology, Shiraz, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to evaluate the websites of Iranian English-language journals classified by the Ministry of Science, Research and Technology and the Ministry of Health and Medical Education of Iran.
Design/Methodology/Approach: the methodology applied in this research was evaluation and the approach was webometrics. The research data was gathered through direct observation using a checklist containing 26 criteria. To develop the checklist, the quality features of scientific journals were derived from ISO standards and some other standards introduced here. The statistical population contains 81 websites of journals including 45 titles classified by the Ministry of Health and Medical Education and 36 other titles classified by the Ministry of Science, Research and Technology. Data analysis was done using descriptive statistics.
Findings: This research presents its findings in six categories: in the first category, the communication category, this research found that in most of the journals the communication is provided through email (with the highest frequency of 85%). In the second category, instructions to authors, the refereeing procedure has been only observed in 4% of the journals studied. It was also found that from the viewpoint of considering the details, the refereeing procedure is not the same in all cases, i.e. in some cases the refereeing procedure is brief and in some other cases it is more detailed. In the third category, access method, 74% of the journals studied possess a specific website which provides easy access to the information and more visibility. In the fourth category, the availability of contents, most of the journals present their archives and table of contents through the internet. Furthermore, 82% of the websites have provided access to the full text of their journal issues. In the fifth category, imprint of the journal, all the journals studied provide on their website: title, frequency, volume number and year of the current issue. In the sixth category, editorial board, most of the journals provide the name of their editor-in-chief and managing editor.
Conclusion: The websites studied have observed the quality standards to a good degree, in such a way that half of these criteria have been provided in most of the websites studied. Yet, data analysis shows that some of the criteria which play a major role in winning the audiences’ trust have been widely overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Websites
  • Scientific-research journals
  • the Ministry of Science, Research and Technology
  • the Ministry of Health and Medical Education