"اصل نسخه" و کاربرد آن در کتابداری

نوع مقاله: مروری

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Orginal Copy and it's Application in Library Science

نویسنده [English]

  • R.A. Shakeri