کتابداری در شوروی: حقیقت دگرگونی

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

کارشناس کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Librarianship in the USSR: The Reality of Transformation

نویسندگان [English]

  • By: L. Inkova & U. Osipova
  • Translated by: F. Zohadi