گام به گام در روند مرجع

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

کارشناس مرکز مدارک علمی ایران


عنوان مقاله [English]

Rules for Performing Step in The Reference Process

نویسندگان [English]

  • By: G. Jahoda
  • Translated by: V. Bozorg Chami