بیان نیاز اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: بیان نیاز اطلاعاتی اولین حلقه ارتباطی بین نیاز اطلاعاتی کاربر و محتوای نظام اطلاعاتی است. کاربر با استفاده از انواع نظام­های پردازش نمادین و شیوه­های بیان، نیاز اطلاعاتی خود را با نظام اطلاعاتی درمیان می‌گذارد. درنهایت نظام اطلاعاتی با تطبیق آنچه به­عنوان پرسش ارائه شده است با مدارک و منابع موجود، پاسخی نهایی را به کاربر ارائه می‌کند. بر این اساس، هدف این مقاله تشریح وجوه مختلف بیان نیاز اطلاعاتی است.
روش/ رویکرد پژوهش: با بررسی متون مختلف، ابتدا نیاز اطلاعاتی، انواع آن و عوامل مؤثر بر آن به­صورت خلاصه تشریح شده است؛ سپس مقولاتی مانند بیان و اندیشه رابطه متقابل آنها با یکدیگر و شیوه‌های پردازش نمادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه بیان نیاز اطلاعاتی، انواع پرسش و مسائلی پیرامون نظام­های اطلاعاتی در ارتباط با بیان نیاز اطلاعاتی و شیوه‌های بیان آن مورد کاوش قرار می‌گیرد و به الگوهای اطلاع‌یابی که در آنها به بیان نیاز اطلاعاتی به­عنوان یک جزء از الگو اشاره شده است، نظری می‌شود.
نتیجه­گیری: درنهایت این مقاله رهیافت‌هایی نظیر زبان­شناختی، روان­شناختی و نظام­های ذخیره و بازیابی برای  پژوهش در حوزه نیاز اطلاعاتی، با تاکید بر زبان فارسی ارائه را می‌کند که می‌تواند آغازگر پژوهش‌های نو در کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expressing Information Need

نویسندگان [English]

  • S. Mahboob 1
  • M. Hasanzadeh 2
1 Expert of the Research and Innovation Office of the Public Libraries’ Foundation, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Tarbiat Modares University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The expression of information need is the first link between the information needs of users and the content of information systems. Users express their information needs to the information system through a variety of symbolic processing systems and methods of expression. Eventually the information system can present a final answer to the user’s needs through matching what is presented as a question with the available documents and resources. The purpose of this research is to describe various aspects of information needs.
Design/Methodology/Approach: The present research initially summarized and described the subject of information needs, different types of it and factors affecting it, through reviewing different texts. Then concepts like expression and thought, the interaction between them and the methods of symbolic processing were studied. Moreover this study then explored the subject of expression of information needs, types of questions and issues raised about information systems related to the expression of information needs and the methods of expressing this need. Accordingly, the patterns of information seeking in which the expression of information need is referred to as a component of the model, are reviewed.
Conclusions: This research presents linguistic and psychological as well as some approaches towards storage and retrieval systems for research in the field of information needs, with an emphasis on Persian. These approaches can trigger new research in Library and Information Science in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expression of information need
  • expression
  • information needs
  • symbolic processing
  • information seeking patterns
  • thought and expression