تحلیل موضوعی و روش‌شناختی پژوهش‌های حوزه وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: تحلیل موضوعی و رصد رویکردها و روش‌های پژوهشی در نمونه‌ای از پژوهش‌های حوزه وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر.‏
روش‌شناسی: 29 پژوهش انگلیسی در بازه زمانی 2001 تا 2013 از نشریات معتبر بین‌المللی نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس انتخاب و به‌صورت کیفی با رویکرد استقرایی تحلیل شد.
یافته‌ها: در حوزه وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر.‏ تنوع موضوعی وجود دارد. مهم‌ترین پژوهش‌های انجام‌شده در مقولات "چالش‌های فهرست‌نویسی در پشتیبانی از وظایف کاربری"، "دیدگاه و ارزیابی کاربران نسبت به وظایف کاربری در نظام‌های شبیه‌سازی‌شده"، "ارتقای سطح رابط کاربری در فهرست‌های همگانی برای پشتیبانی از وظایف کاربری"، و "میزان موفقیت‌ اپک‌های فعلی در بهبود وظایف کاربری" دسته‌بندی ‌شدند.
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد پژوهشگران حوزه وظایف کاربری اف.ار.بی.آر. هنوز نتوانسته‌اند نتایج مشخصی را برمبنای مسئله پژوهش خود ارائه دهند. علت این امر شاید این باشد که هنوز بسیاری از پژوهشگران این حوزه درک درست و روشنی از مسئله ندارند تا بتوانند در چارچوب این الگو به مطالعه آنها بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic and Methodological Analysis of Studies in the Field of User Tasks of FRBR Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • M. Niknia 1
  • Y. Mansourian 2
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: To analyze the subject, approaches and research methods used in a sample of studies in the field of user tasks of FRBR conceptual model to provide an overview of studies in this area.
Methodology: 29 English research papers being published during 2001 to 2013 from credible international journals indexed in Scopous database were qualitatively analyzed using inductive approach.
Results: There is a schematic diversity in the field of user tasks of FRBR conceptual model. The most important topics explored in the studies were classified as: "challenges of cataloging in support of user tasks", "user evaluation and position in the conceptual model”, “improving user interface quality in public catalogs to support user tasks" and "current OPACs success in improving user tasks”.
Conclusion: User task FRBR researchers have not yet been successful in putting forward a clear result based on their research problems. One of the reasons can be due to the lack of understanding toward research problem which prevents them from taking FRBR conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject Analysis
  • Bibliographic Records
  • FRBR conceptual model
  • Methodological analysis
ارسطوپور، شعله (1389). بررسی میزان انطباق ساختار مارک ایران بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (FRBR) و نگاه کاربران فهرست‌های رایانه‌ای به موجودیت‌های مطرح در این الگو. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه فردوسی، مشهد.

 نیک‌نیا، معصومه (1389). تطبیق عناصر داده‌ای مارک ایران با وظایف کاربری الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر. بر مبنای توانمندی‌های کاربران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

Arastoopoor, S., & Fattahi, R. (2013). Mapping unimarc fields to FRBR entities and user tasks. International Journal of Information Science and Management, 3 (1), 43-56. Retrieved Jan. 21, 2013, from http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/203/0

Carlyle, A. (2001). Developing organized information displays for voluminous works: a study of user clustering behavior. Journal of American Society for Information and Science and Technology, 37 (5), 677–699. Retrieved Jan. 21, 2013, from http://faculty.washington.edu/acarlyle/Papers/user_clustering_behavior.htm

Chang, N., Tsai, Y., Dunsire, G., & Hopkinson A. (2013). Experimenting with implementing FRBR in a chinese koha system. Library Hi Tech News, 30 (10), 10-20. Retrieved Jan. 21, 2013, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/LHTN-09-2013-0054

 Hart, A. (2010). The RDA primer: A guide for the occasional cataloger. California: Linworth.

Le Beuf, P. (2005). FRBR: hype, or cure-all?. Cataloging & Classification Quarterly, 39 (3/4), 1-13. Retrieved Jan. 21, 2013, from  http://catalogingandclassificationquarterly.com/ccq39nr3-4.html

Rose, M. Z. (2012). The ship has sailed and we aren't on it: How catalogers could support user tasks and why we won’t. Journal of Library Metadata, 12 (2-3), 127-139. Retrieved Jan. 21, 2013, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19386389.2012.699828

Maxwell, R. L. (2008). FRBR: A guide for the prepelexed. Chicago: American library association.

Miksa, Sh. D. (2007). Understanding support of FRBR's four user tasks in MARC-Encoded bibliographic records. Bulletin of the American Society for Information Science & Technology. 33 (6), 24-26. Retrieved Jan. 21, 2013, from http://connection.ebscohost.com/c/articles/28742220/understanding-support-frbrs-four-user-tasks-marc-encoded-bibliographic-records

Pisanski, J., & Zumer, M. (2010). Mental models of the bibliographic universe (Part 1): Mental models of descriptions. Journal of Documentation, 66 (5), 643-667. Retrieved Jan. 21, 2013, from http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00220411011066772

Seikel, M. (2013). General notes in catalog records versus FRBR user tasks. Cataloging & Classification Quarterly. 51 (4), 420-427. Retrieved Jan. 21, 2013, from  http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2012.749318

Tillett, B. B. (2005). FRBR & cataloging for the future. Cataloging & Classification Quarterly, 39 (3/4), 197-205. Retrieved Jan. 21, 2013, from  http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16939308

Yee, M. (2005). FRBRization : A Method for Turning Online Public Catalogs. Information Technology and Libraries. 24 (2), 77 – 95.

Zhang, Y., & Salaba, A. (2012). What do users tell us about FRBR-based catalogs?. Cataloging & Classification Quarterly, 50 (5-7), 705-723.