دیسک نوری و کتابدار مرجع: پایان سادگی

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 مسئول بخش خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلستان

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران


عنوان مقاله [English]

CD-ROM and The Reference Librarian: The End of Innocence

نویسندگان [English]

  • By: R.B. Combe 1
  • Translated by: A. Mazinani 2