فرایند ارتباط شبیه چیست؟

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

پژوهشگر گروه آموزش شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

What Does a Communication Process Look Like?

نویسندگان [English]

  • By: J. Budd
  • Translated by: M. Mohajer